Salut i medicina

Diferència entre normopès, sobrepès i obesitat

Sobrepeso

Els mitjans ens bombardegen constantment amb missatges publicitaris en què apareixen models amb cossos diguem-ne senzillament impensables per a la majoria dels mortals. Això ens fa pensar molt sovint que tenim sobrepès, però en realitat no és així. És per això que avui et parlarem sobre què és exactament el normopès, sobrepès i l’obesitat, i quines són les diferències entre ells.

Cànons socials: Un problema per a tots

No tenir un d’aquests cossos esculturals no implica sobrepès de cap manera. Encara més, tothom necessita un tant per cent de greix al cos i, en una persona normal, s’hauria de situar entre el 10 % i el 18 % del pes normal, per bé que és una mica més elevat en el cas de les dones.

El fet indiscutible és que estar «en forma», és a dir tenir un pes normal, és bo per a la salut. En aquest blog ja hem advertit de les conseqüències de l’excés de pes, que poden ser tan greus com ara provocar trastorns cardíacs, diabetis de tipus 2, hipertensió i fins i tot càncer, de manera que no hi insistirem.

Què és exactament normopès?

Es considera normopès al pes que, d’acord amb determinats paràmetres, és l’adequat per a una persona, per ser el que garanteix una salut òptima. Això vol dir un pes que contribueix a evitar que apareguin malalties relacionades amb un excés o una deficiència d’aquell.

Per a calcular-ho, l’OMS utilitza la fórmula de l’Índex de Massa Corporal o IMC. Aquesta consisteix a dividir el pes de la persona entre la seva altura en metres al quadrat. El resultat que ens dóna és un percentatge que, a grans trets, ha d’oscil·lar entre el 16% i el 20% en l’home, i el 20% i 24% en la dona.

No obstant això, com veurem més endavant, aquesta fórmula no dóna una visió global. En primer lloc, perquè el múscul pesa més que el greix, per la qual cosa una persona que practica esport amb regularitat tindria un resultat que podria considerar-se massa elevat. El mateix succeeix amb la densitat òssia.

D’altra banda, el pes o el percentatge de massa muscular no és una dada definitiva que pugui definir l’estat de salut d’una persona. Per a això, caldria realitzar analítiques molt detallades, valorar en quines zones corporals es troba el greix o quina quantitat d’aquesta és la que realment hi ha.

Què són l’obesitat i el sobrepès?

L’obesitat i el sobrepès es consideren una acumulació excessiva de greix en el cos. Lluny de ser una mera qüestió estètica, pot causar multitud de malalties de gravetat o augmentar el risc de patir-les.

L’acumulació d’aquesta no sols es produeix en un pla visible, com pot ser l’abdomen o les cuixes. Aquesta es troba també a l’interior de les artèries, la qual cosa suposa un obstacle per a la correcta circulació de la sang.

Quan els nivells de greix, o de massa corporal, estan lleugerament per sobre del que es considera normal o adequat, es parla de sobrepès. Però quan les diferències s’incrementen ja es tracta d’obesitat. Cal tenir en compte que a major distància del pes de referència, majors són els riscos i els danys per a la salut.

Què vol dir estar gras?

Evidentment, per intuïció, sabem que una persona alta pesa més que una altra de baixa, o hauria de pesar més. Expliquem tot seguit fins a quin punt és així.

La comunitat científica està d’acord a fer servir la relació entre l’alçada i el pes per determinar què vol dir estar gras, i en quin grau. S’anomena Índex de Massa (o de pes) Corporal (IMC).

Cal tenir en compte que l’IMC no és pas una dada exacta, perquè cada persona té una constitució diferent. Així mateix, s’accepta que, amb l’edat, es tendeix a augmentar de pes. A continuació, pots observar l’índex d’IMC d’una persona normopès, amb sobrepès o obesa.

Taula IMC normopeso, sobrepès, obesitat i massa baix

EDATMés de 35 anysEntre 18 i 34 anys
Pes massa baixIMC menys de 19IMC menys de 19
Pes normal (normopès)IMC entre 19 i 26IMC entre 19 i 24
SobrepèsIMC entre 27 i 30IMC entre 25 i 30
ObesitatIMC superior a 30IMC superior a 30

Si vols calcular el teu Índex de Massa Corporal, hauràs de partir del teu pes en quilos i de la teva estatura en metres. L’IMC és el resultat de dividir el pes per l’estatura elevada al quadrat. Si cerques a Google «IMC», hi trobaràs moltes pàgines que inclouen calculadores que determinaran el teu IMC, i només hi hauràs d’introduir el pes i l’alçada. La fórmula del càlcul és la següent:

IMC = pes / (alçada)2

En cas que tinguis una alçada d’1 m i 70 cm i pesis 73 kg:

IMC = 73 / 1,702 = 73 / 2,89 = 25,26

És a dir, si tens més de 35 anys tindries un pes saludable. Si ets més jove, tindries una mica de sobrepès, però aquesta afirmació s’ha d’expressar amb la reserva que abans hem comentat: cada persona és diferent!

Quines són les diferències entre obesitat i sobrepès?

Si ens basem en la fórmula i la taula que hem vist, es considera que una persona té sobrepès quan el percentatge de l’IMC està al voltant d’un 10% per sobre de l’adequat segons aquesta escala. Si la diferència passa a ser de voltant el 20%, en lloc de sobrepès, es tractaria ja d’obesitat.

Convé recordar també que no es pot parlar de valors absoluts, en tractar-se d’un percentatge. I perquè, tal com hem dit, l’IMC es va modificant al llarg de la vida; concretament, tendeix a elevar-se a mesura que envellim. L’alentiment del metabolisme o la reducció de l’activitat física afavoreixen l’augment de massa corporal.

En MGC Mutua comptem amb un equip de professionals experts que s’encarrega de cuidar i protegir a tots els nostres assegurats. Amb les nostres assegurances de salut incloem revisions amb especialistes i nutricionistes perquè puguis portar una vida sana i estar a gust amb tu mateix i amb el teu cos. Posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem sobre les nostres assegurances sense cap mena de problema. Aprofita’t dels infinits avantatges de *MGC Mútua!