Sector assegurances

Com saber si el meu familiar tenia una assegurança de vida?

Els imprevistos poden succeir i a vegades no dóna temps de deixar tot lligat abans de partir. En aquests casos o quan es tracta d’algú que vivia sense companyia, és comú preguntar-se si el meu familiar tenia una assegurança de vida. És una dada important que convé esbrinar, ja que en aquest cas, l’assegurança oferiria un suport econòmic a les persones designades com a beneficiàries. Avui t’expliquem el procediment que has de seguir per a esbrinar-ho.

Què succeeix quan algú mor

En moments de pandèmia com els que hem travessat en quasi els dos últims anys, multitud de famílies s’han trobat fallides sense previ avís. A més del dolor que provoca, genera una sensació d’incertesa, en particular en aquells casos en els quals la persona que ens ha deixat representava una entrada d’ingressos important.

Sigui quina sigui la situació, és fonamental preguntar-se com saber si el meu familiar tenia una assegurança de vida. En cas de no esbrinar-ho i sí que existeix una pòlissa, aquesta es quedarà sense cobrar. Cal tenir també en compte que aquestes no sempre es contracten de forma aïllada, sinó que van lligades a productes bancaris, la finalitat dels quals és la garantia de cobrament de préstecs, hipoteques o targetes de crèdit, principalment. Pot passar que la família desconegui l’existència d’aquests.

Per a protegir la ciutadania davant la defunció dels seus familiars, des del Ministeri de Justícia es va crear l’anomenat Registre de contractes d’assegurances de cobertura de defunció. Aquest té com a objectiu posar en coneixement de les persones interessades l’existència d’una pòlissa, així com la companyia o entitat a les quals està associada. D’aquesta manera, podran procedir amb la indemnització que els correspongui.

Les assegurances de vida s’encarreguen d’oferir una protecció davant la defunció o invalidesa de la persona que l’ha contractat. A més d’obtenir-se rendibilitat pels diners invertits en la prima contractada, la família i afins que depenien dels seus ingressos reben bé un pagament únic o bé una renda, tal com l’assegurat hagi decidit prèviament. I en el cas d’existir un deute pendent amb una entitat bancària, podrà cobrir-se la mateixa.

Com saber si el meu familiar tenia una assegurança de vida

Ara que ja coneixes quina és la importància d’una pòlissa, és el moment de passar a com saber si el meu familiar tenia una assegurança de vida. Encara que pugui semblar un tràmit complex, per sort és bastant senzill, i consisteix a realitzar una sol·licitud al registre públic esmentat o en una Gerència Territorial del Ministeri de Justícia.

Per a procedir amb aquesta consulta, pot triar-se la via telemàtica o la presencial. Aquesta última és la més ràpida; els informes solen emetre’s al moment i permet obtenir assessorament per part del personal en el cas que fos necessari.

Però, com es realitza exactament la consulta? És necessari emplenar l’imprès del Model 790, tant si es decideix acudir de manera presencial com si la consulta es realitza per via telemàtica. El cost de la taxa no arriba als 10 €.

Simes no, per a poder sol·licitar-ho cal deixar transcórrer un període de quinze dies hàbils des que es produeix la defunció del familiar. A més, perquè sigui possible realitzar el tràmit serà necessari presentar el certificat de defunció, que s’obté en el Registre Civil. Aleshores, aquest pot lliurar-se immediatament en realitzar la sol·licitud o en uns dies després de la defunció.

Quan s’obtingui finalment l’informe on es constati si el familiar tenia contractat alguna assegurança i amb quina companyia, caldrà dirigir-se a aquesta per a consultar qui o qui són les persones beneficiàries. D’aquesta manera, es podrà procedir amb el cobrament de la indemnització.

Limitacions per al cobrament de la pòlissa

Al voltant del 50% de la ciutadania espanyola compta amb alguna mena de pòlissa, ja sigui mitjançant la contractació de les assegurances de vida risc o productes per a l’estalvi o la jubilació. Malgrat això, per a poder procedir amb el cobrament de la indemnització, cal saber també que existeixen diverses limitacions sobre aquest tema.

Les defuncions per coronavirus han despertat moltes dubtes, ja que en algunes pòlisses les pandèmies queden excloses. En general, les assegurances de vida estan cobrint aquest escenari, però sí que es para esment a l’estat de salut previ de l’assegurat o l’existència de patologies que haguessin elevat el risc de mort per la Covid-19.

D’igual manera, les malalties preexistents a la signatura del contracte solen ser l’obstacle principal per al cobrament de la indemnització. Però també, el fet de trobar-se durant el període de carència de l’assegurança.

Per a evitar aquest tipus de situacions, es recomana procedir amb la contractació d’una assegurança de vida quan encara es gaudeix de bona salut. Si es presenta o es pateix una patologia en el moment de contractar la pòlissa, però s’ha ocultat en el qüestionari de salut, la companyia anul·larà la cobertura en la defunció.