Sector assegurances, Sense categoria

Com funcionen les assegurances dentals?

cómo funcionan los seguros dentales

La cura de la salut bucal i dental té escassa protecció sota la Sanitat Pública del nostre país. Per això, si vols gaudir d’una cobertura completa que abasti totes les teves necessitats, t’interessa conèixer com funcionen les assegurances dentals. En aquest article et deixem tots els detalls.

Com funcionen les assegurances dentals?

Com hem indicat en la introducció, la Sanitat Pública del nostre país cobreix únicament els tractaments més bàsics pel que fa a la salut dental. Aquí entren les extraccions, les cirurgies menors i les revisions orals per a la detecció de lesions premalignes. Això significa que cures tan importants com les neteges bucals o la correcció de la mossegada queden fora de la cobertura pública.

Per aquest motiu, comptar amb una protecció privada és l’única alternativa que queda si es desitja poder accedir a tots els serveis mèdics desitjats, però sense que això suposi un desemborsament excessivament elevat. El cost és particularment rellevant en el cas dels menors i de les persones grans, ja que pot arribar a ser molt elevat.

No obstant això, és convenient comprendre com funcionen les assegurances dentals, que encara que s’assemblen a les mèdiques, tenen les seves pròpies característiques. Sobretot, pel que fa a les cobertures i les limitacions, car aquestes varien d’una companyia asseguradora a una altra.

En qualsevol cas, el funcionament a grans trets és el mateix que en altres cobertures. Consisteixen en una contractació de serveis mèdics que es paguen amb primes que són, en general, mensuals, i a canvi de les quals es pot accedir a aquest especialista.

Què inclou un pla dental?

El pla dental fa referència a les cobertures que s’inclouen dins de l’assegurança dental contractada. Aquestes solen ser bastant similars en totes les companyies. Tanmateix, per a evitar sorpreses i per si es donés el cas que es tenen unes necessitats molt específiques, la idea és consultar-ne diverses per a trobar aquella que millor s’adapta al que es busca. Però sense entrar en particularitats, les cobertures d’un pla dental solen ser les següents:

Odontologia preventiva

L’odontologia preventiva se centra, com el seu nom indica, en la prevenció de patologies bucodentals. Aquí es troben les revisions per a adults i menors, les neteges bucals i el tractament per a les petites esquerdes i fissures que puguin haver aparegut en les dents i que no requereixen empastaments. Tots aquests tractaments persegueixen evitar l’aparició de càries i els problemes en les genives.

Proves per al diagnòstic

Una altra de les cobertures gratuïtes de les assegurances dentals són les proves diagnòstiques que s’hagin de realitzar per a detectar problemes bucals de gravetat. Aquí entren les radiografies, entre les quals l’ortopantomografia és la més coneguda, i els TAC dentals, que són necessaris quan es desitja apostar per tractaments com els implants.

Extraccions i cirurgia

Quan cap tractament és capaç de restaurar el mal en una peça dental i la permanència d’aquestes pot ocasionar altres problemes de gravetat com ara infeccions, l’única opció viable són les extraccions, que poden necessitar o no una cirugia. A més de les peces dentals en mal estat, també figuren aquí els queixals del seny.

Ortodòncies i implants

Si les extraccions són diverses o es troben en una zona visible de la boca, algunes persones poden sol·licitar un estudi implantològic perquè l’estètica no es vegi afectada. Aquests consisteixen a trobar el millor tipus d’implants per a substituir a les peces que hagin estat eliminades.

A més d’aquests estudis, les assegurances dentals cobreixen els destinats a les ortodòncies, que són tractaments amb brackets o altres aparells per a la correcció de la mossegada i de les peces dentals. També es cobreix la primera reposició fruit de la deterioració o perquè s’enlairen del seu lloc.

No obstant això, tal com hem indicat, aquestes són les cobertures generals, però cada asseguradora té les seves pròpies condicions. L’assegurança dental d’MGC Mútua té cobertures completes, en les quals també s’inclouen els implants, l’odontopediatria o l’odontologia d’alta estètica.

Què és una assegurança dental franquiciada?

L’últim aspecte per a entendre com funcionen les assegurances dentals és conèixer els diferents tipus que hi ha. Podem parlar de dos en concret, les assegurances sense copagament i les que tenen copagament. Aquestes últimes són també les que es coneixen com a assegurança dental franquiciada.

I en què consisteixen? En què quan es fa ús de l’assegurança dental coberta, s’ha de pagar una quantitat de diners extres en funció del servei sol·licitat. Com que cada persona o família té les seves pròpies necessitats, en el moment de la contractació s’estableix la modalitat més adequada. Encara que a més del tipus d’assegurança, també existeixen les pòlisses comunes i les que tenen opció a un reemborsament.

Però si tornem a l’assegurança dental franquiciada, aquesta modalitat és idònia per a aquelles persones que desitgen contractar aquesta pòlissa pel que pugui passar o per a gaudir de les neteges i revisions, però que compten amb un estat de salut bucal òptim. El seu avantatge principal és que el cost de la prima es redueix considerablement. I si es donés el cas que necessitessin algun tractament o servei no cobert, pagarien per ell, però continuaria sent a un preu inferior que si s’acudís directament sense assegurança.