Benestar, Salut Mental

Com es pot evitar la paràlisi del son

parálisis del sueño

La paràlisi del son és un trastorn pel qual el pacient presenta una incapacitat de fer cap moviment tan bon punt es desperta. Per explicar-ho de manera simple: és com si la ment es despertés, però, en canvi, el cos continués adormit.

Tot i que no sol durar més d’un o un parell de minuts, la sensació d’angoixa que els pacients experimenten durant aquest interval és del tot comprensible. En alguns casos, s’afegeix a la immobilitat corporal al·lucinacions o somnis, com, per exemple, la impressió que hi ha algú a l’habitació, entre altres percepcions visuals o auditives.

Aquest trastorn és relativament freqüent: es calcula que afecta de manera recurrent fins a un 8 % de la població, encara que, igualment, es creu que fins a un 50 % de persones en patirà algun episodi al llarg de la vida.

El son

El son té dues etapes fonamentals, que se succeeixen cíclicament durant la nit: la fase no-REM i la fase REM. REM són les sigles de Rapid Eye Movement, és a dirmoviment ocular ràpid.

La fase no-REM, d’una banda, comprèn la transició d’estar despert (és a dir, la vigília) a tenir un son profund i s’acostuma a subdividir en tres períodes: endormiscament, son i son profund. Durant el son profund és quan descansem més i la respiració, el ritme cardíac i la pressió arterial disminueixen.

La fase REM, d’altra banda, es caracteritza pels moviments ràpids dels ulls que li donen nom, i durant aquesta fase la respiració i el ritme cardíac es tornen a accelerar i augmenta la pressió arterial. Alhora, els músculs es paralitzen. És la fase en què se somia i durant la qual es consoliden la memòria i els records. Durant vuit hores de son saludable se’n compten cinc cicles de mitjana.

La paràlisi del son es manifesta quan el desvetllament es produeix en plena fase REM, moment en què el cervell està despert, però, en canvi, els músculs no.

[mautic type=”content” slot=”ebook-03-ca” /]

Quina n’és la causa

No se’n saben amb exactitud les causes. Sí que sabem, per això, que el trastorn apareix més sovint en els casos següents:

  • Quan es dorm poc o no prou
  • No se segueix un horari fix a l’hora d’anar a dormir
  • Quan les persones estan sotmeses a tensió o estrès
  • Quan les persones dormen de panxa enlaire

De la mateixa manera, la paràlisi del son es manifesta en pacients amb els següents problemes mèdics:

  • Problemes del son, com ara la narcolèpsia
  • Problemes mentals, com ara el trastorn bipolar, el trastorn de pànic o el trastorn d’estrès posttraumàtic (TEPT)
  • Persones que prenen alguns medicaments per combatre el trastorn de dèficit d’atenció a causa de la hiperactivitat (TDHA)
  • Persones que consumeixen drogues

Tractament. Quan cal anar al metge

Hem d’aclarir que no hi ha res que hàgim esmentat abans que es pugui considerar com la causa de la paràlisi del son: simplement es produeix més sovint en els casos que s’han citat. Repetim que no se saben quines causes té el trastorn, de manera que no es pot tractar. Tanmateix, es pot intentar d’evitar-ne les circumstàncies que l’afavoreixen i que hem recollit en el punt anterior; per tant, cal dormir prou hores, sempre seguint un mateix horari, procurar evitar l’estrès (amb meditació o mindfulness), no dormir panxa enlaire i, per descomptat, no consumir drogues. La bona noticia és que no és pas greu.

Si es pateix el trastorn amb relativa freqüència, podria ser fruit d’algun dels problemes mèdics que hem enumerat; en aquests casos, valdria més que el metge esbrinés si cal aprofundir-hi.