Actualitat Mútua

Caixa d’Enginyers reforça la seva xarxa d’oficines de la mà de Mútua General de Catalunya

Caixa d’Enginyers, cooperativa de crèdit i serveis financers i asseguradors, ha inaugurat a Vic i Manresa dues oficines “AVANT”, que se sumen a les ja existents a Terrassa i Mataró, donant continuïtat a l’acord estratègic amb Mútua General de Catalunya, signat al desembre de 2017.

Ambdues oficines, model “AVANT”, constitueixen centres d’atenció i assessorament personalitzat i comparteixen espais en les instal·lacions de Mútua General de Catalunya. Aquestes oficines compten amb un equip professional de Caixa d’Enginyers específicament qualificat per a les activitats d’assessorament (inversions, finançament o cobertura de riscos-assegurances), permetent a més desenvolupar les funcions operatives de les oficines bancàries convencionals i compten també amb el servei de caixa.

Per a Joan Cavallé, director general de Caixa d’Enginyers, “ampliar la nostra xarxa “AVANT” respon a una major demanda de serveis i a l’excel·lent acolliment de les oficines “AVANT”, implantades al desembre a Terrassa i Mataró, i la fluïdesa de l’acord estratègic amb Mútua General de Catalunya, amb qui compartim filosofia de servei i valors corporatius, ens han impulsat a seguir apostant per aquest model de proximitat als socis”.

Per a Daniel Redondo, director general de Mútua General de Catalunya, “hi guanyem tots. Hi guanya el soci de Caixa d’Enginyers, que disposa de nous espais per a realitzar les seves gestions bancàries, té a la seva disposició l’amplia oferta asseguradora de la Mútua i, complementàriament, pot accedir o utilitzar els ‘Espais Mútua’ de les nostres oficines; i hi guanyen els mutualistes de Mútua General de Catalunya, que també poden accedir als serveis de Caixa d’Enginyers”.

Sobre l’acord

L’acord entre Caixa d’Enginyers i Mútua General de Catalunya es fonamenta en la complementarietat dels serveis que ambdues entitats presten als seus socis/mutualistes i en una filosofia i valors corporatius molt alineats. Això potència la capacitat de generació de sinèrgies de negoci per a ambdues entitats, atès que combina la capacitat de distribució i venda dels serveis financers i asseguradors de Caixa d’Enginyers amb l’àmplia gamma i qualitat de les cobertures de les assegurances de salut de la Mútua.

Així mateix la implantació geogràfica d’ambdues institucions és molt complementària. Permet el desenvolupament d’iniciatives com el desplegament de la xarxa “AVANT” guanyant granularitat en la xarxa i potenciant tant els serveis financers per als mutualistes de Mútua General de Catalunya com les assegurances de salut per als socis de Caixa d’Enginyers. A més l’acord potencia els serveis corporatius que ambdues entitats es presten entre si.

Més informació a Caixa d’Enginyers