Sector assegurances

Baixa laboral per depressió: Quins són els drets i requisits?

Les baixes laborals sempre s’han relacionat amb les caigudes i els accidents en el treball, que ens deixaven físicament incapacitats durant un període de temps. Nogensmenys, i per sort, cada vegada es parla més de la salut mental i de la seva importància. I és que quan alguna cosa no marxa bé en la nostra ment, les conseqüències poden ser nefastes. Des d’MGC Mútua, a part d’oferir una assegurança d’indemnització per baixa laboral, avui volem donar-li visibilitat a la baixa laboral per depressió i explicar-te com i quan es pot sol·licitar.

Què és la baixa laboral per depressió?

La depressió és una mica més que una tristesa o una sensació temporal de desgana i apatia. Es tracta d’un trastorn mental que té com a característica principal un estat d’ànim baix i sentiments profunds de tristesa, que a més s’uneixen a alteracions en el comportament, a un nivell d’activitat molt baix i a pensaments negatius.

Malgrat això, en algunes ocasions la persona continua amb les seves obligacions en el dia a dia i aparenta viure amb total normalitat. Precisament perquè es pot passar en silenci, és important donar-li visibilitat i acceptar que es tracta d’un problema cada vegada més freqüent en la nostra societat.

Pel que fa a la baixa laboral per depressió, és aquella a la qual accedeixen les persones que es veuen incapacitades psicològicament per aquest trastorn de manera temporal i que els impedeix atendre les seves responsabilitats al seu lloc de treball.

Les causes poden ser múltiples, però es classifiquen en contingències comunes i professionals. Les primeres són les alienes al lloc de treball, com els problemes personals, familiars i financers. El metge de capçalera és qui l’acredita i es procedeix com amb les baixes per malalties comunes.

En les professionals, la depressió és causada per la mateixa activitat laboral o l’entorn de treball. L’estrès i l’ansietat o l’assetjament laboral són les causes més freqüents. En aquest cas, és la mútua qui s’encarrega de la gestió de la baixa per depressió.

Requisits per a sol·licitar la baixa laboral per depressió

Ja hem esmentat com demanar la baixa per depressió; a través del metge de capçalera o bé mitjançant la mútua, segons quina sigui la causa. Tanmateix, existeixen una sèrie de requisits en la baixa per depressió, que han de complir-se per a poder accedir a ella. Són els següents:

  • Tant si es treballa per compte propi com aliena, és necessari estar donat d’alta a la Seguretat Social. En el cas de les persones autònomes, s’ha d’estar també al corrent dels pagaments de les cotitzacions socials o quotes.
  • Una cotització prèvia de 180 dies en els últims cinc anys quan es tracta de contingències comunes. Per a les professionals, en ser la causa el propi lloc o l’entorn laboral, no s’exigeix cap període mínim de cotització prèvia.

Poden acomiadar-me per estar de baixa per depressió?

Un dubte freqüent que sol sorgir és el relatiu als acomiadaments quan s’està de baixa durant un temps prolongat. De produir-se aquest escenari, és important conèixer què fer en cas d’acomiadament estant de baixa per depressió.

El que cal esbrinar és si la pròpia baixa és la causa de l’acomiadament o si es deu a un altre motiu que pugui justificar-se. L’empresa està en el seu dret d’acomiadar a una persona tant si està acudint al lloc de treball com si no. Malgrat això, si el motiu és la baixa per depressió, es considera acomiadament improcedent i aleshores es fa necessari prendre-hi mesures legals.

Quins són els meus drets mentre estic de baixa?

Mentre es prolongui la baixa laboral per depressió, es té dret al cobrament d’una compensació econòmica. Aquesta és equivalent a la resta de baixes mèdiques per altres patologies. Així, durant els tres primers dies no es cobra res i és en el quart dia quan s’inicia la prestació.

Entre els dies 4 i 20, ambdós inclosos, la persona treballadora rebrà el 60% de la seva base reguladora. Del dia 21 en endavant, rebrà el 75%. Si el conveni col·lectiu al qual s’està subjecte estipulés una quantitat superior, es percebria la indicada en ell.

Quan la causa és professional i es tramita a la mútua, els drets per la baixa per depressió canvien, perquè ja no es considera contingència comuna. En aquestes, des del dia posterior a l’inici de la baixa, es cobraria el 75% de la base reguladora.

Una altra diferència a tenir en compte és que aquí, entre els dies 4 i 15, ambdós inclosos, és l’empresa qui es fa càrrec de l’ingrés, que es produeix amb igual periodicitat que el salari. Del dia 16 en endavant, se’n pot responsabilitzar la mútua o l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Si es tracta d’una persona autònoma, ho cobreix l’entitat gestora o la mútua a la qual s’hagi acollit.

Des de MGC Mútua posem a la teva disposició les nostres assegurances d’indemnització per baixa laboral   amb les millors cobertures del mercat. Si en vols més informació, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i t’aclarirem qualsevol aspecte on ho necessitis.