Sector assegurances

Assegurances de salut per a empreses, beneficis per a tothom

Si des de l'empresa incentivem tant la prevenció com el tractament de la malaltia aconseguirem que els nostres treballadors se sentin més motivats, reduirem l'absentisme laboral i diferenciarem la nostra empresa de la competència. A més, ens beneficiarem dels avantatges fiscals que ens ofereix la contractació d'una assegurança de salut.

L'assegurança de salut col·lectiva per a empreses

L'assegurança col·lectiva de salut consisteix en una única pòlissa que cobreix de manera independent multitud d'assegurats que formen part d'un col·lectiu, en aquest cas, els treballadors d'una mateixa companyia. Ofereix una prima més avantatjosa que una assegurança de salut individual i la contractació de la pòlissa sol estar condicionada a un mínim de deu treballadors, i poden variar les condicions depenent de el nombre d'assegurats.

L'assegurança de salut per a empreses sol preveure unes cobertures bàsiques, comunes a tots els assegurats, i altres addicionals que poden ampliar l'assegurança segons les diferents necessitats.

Beneficis de l'assegurança mèdica per a empreses

L'assegurança mèdica és el benefici social més valorat pels empleats. Les empreses que l’ofereixen obtenen múltiples beneficis per a tothom:

Augmenta la productivitat i disminueix l'absentisme laboral

L'assegurança de salut privada facilita l'atenció primerenca sense llargs temps d'espera, de manera que es pot reduir la durada d'algunes patologies. Com que el treballador pot escollir l'hora d'assistir al metge, es produeix un estalvi en temps i en tràmits que augmenta la productivitat.

Propicia la retenció del talent

Quan una empresa es preocupa pel benestar general dels seus treballadors, aquests se senten valorats i motivats. A més, el fet que l'assegurat pugui incloure en l'assegurança de salut els fills i el cònjuge és un avantatge que fa que l'empresa sigui vista amb bons ulls. Això no solament es tradueix en un grau més alt de compromís dels empleats, sinó que atrau nous talents.

Avantatges fiscals per a l'empresa i l'empleat

Per a l'empresari, les primes d'assegurances que es paguen als treballadors i els seus familiars són una despesa deduïble en l'Impost de Societats. I per als treballadors, la prima de l'assegurança no es considera retribució en espècie, sempre que no superi els 500 € / any.

A MGC Mútua hem dissenyat assegurances específiques per a les empreses amb preus i avantatges exclusius

Assegurances molt completes, amb un quadre mèdic que inclou els centres i equips mèdics més prestigiosos, que ofereixen avantatges fiscals tant per a les empreses com per al treballador. Sense copagaments, sense exclusions i sense mancances*.

Modalitat tancada

Per a empreses amb més de deu treballadors, que assumeixen la contractació de l'assegurança de salut per a tota la plantilla (o a una part significativa, d'acord amb els criteris d'antiguitat o càrrec).

Modalitat oberta

Per a empreses a partir de vint treballadors, que ofereixen la possibilitat als empleats de destinar part del seu sou a contractar una assegurança de salut (amb possibilitat que l’empresa o el treballador sigui el prenedor i el pagador).

A més, si tens contractada una assegurança de salut per a empreses d’MGC Mútua, podràs disposar d'altres avantatges exclusius. Com ara l'Espai Mútua, un nou concepte d'oficina en què els mutualistes disposen de sales per dur a terme reunions professionals, xerrades i conferències. També és un espai on els teus fills podran fer tallers per reforçar el seu desenvolupament intel·lectual i, fins i tot, organitzar una festa pel seu aniversari amb animació i regals. I tot, sense cost.

Sol·licita’n més informació a través del formulari o trucant a al telèfon 93 414 36 00.

* Exceptuant la d'embaràs i part (deu mesos) i la vasectomia i esterilització tubàrica (dotze mesos).