Sector assegurances

Què és una assegurança mèdica sense carència?

Seguro médico sin carencia

Si estàs buscant una assegurança de salut per a tu o la teva família, és probable que t’estiguis trobant termes que desconeixes que són presents en el sector, com pot ser la carència, el barem o el copagament. Com que és un dubte força habitual, avui parlarem de què és una assegurança mèdica sense carència i de si és possible optar-hi.

Què signifiquen els mesos de carència en una assegurança?

Per a entendre el que és una assegurança mèdica sense carència hem de passar per la definició d’aquests conceptes. La carència és un període de temps que transcorre des que es contracta una pòlissa fins que és possible gaudir de determinats serveis o cobertures. No totes les assegurances ho inclouen ni tampoc totes les companyies asseguradores, però sí que és necessari verificar aquestes limitacions abans de signar un contracte.

No obstant això, l’existència d’aquest període de carència té com a objectiu la protecció d’aquestes companyies. Per què? Doncs perquè són nombrosos els casos de persones que opten per la contractació d’una assegurança sabent a priori que necessiten accedir a una mena de servei específic. La Sanitat Pública compta amb llargues llistes d’espera, mentre que la privada permet parlar amb un metge en qüestió de dies.

Si aquesta visita a l’especialista es realitza de manera directa per aquesta via privada, el cost de la visita i els tractaments posteriors seria molt elevat; sempre en funció de la patologia o la lesió a tractar. Per aquest motiu, hi ha els qui decideixen contractar una assegurança de salut i pagar una prima mensual a canvi de poder optar a aquests tractaments a un preu molt més reduït. Una vegada es completa el tractament que necessiten, cancel·len la pòlissa.

Aquesta situació es considera fraudulenta i, per això, les companyies asseguradores no només fan un qüestionari previ per a identificar totes les patologies existents, sinó que a més a més estableixen aquest període de carència com a garantia i forma de protecció.

Assegurança mèdica sense carència ni copagaments

Amb aquest primer concepte clar, resulta més fàcil d’entendre el següent, que és el del copagament. Aquest fa referència a la quantitat de diners que es paga en fer ús d’un servei mèdic privat. Aquí la qüestió que pot assaltar-te és una altra, i és que si, si ja estàs pagant una prima en la teva assegurança, per què has de pagar pels serveis que utilitzis?

La resposta la trobem, de nou, en la protecció de l’asseguradora, però també en els beneficis que suposa per al mateix client i pacient. Amb aquest pagament extra, o copagament, es pretén conscienciar de l’ús responsable del servei mèdic. És a dir, acudir només quan realment hi ha algun problema.

Quant al benefici per al client, aquest tipus d’assegurança de salut implica una prima menor i està recomanada per a aquelles persones que rares vegades acudeixen al metge, però que quan ho fan, desitgen gaudir d’una atenció de qualitat. A més a més, així s’eviten les pujades genèriques en la prima, en repercutir part del cost al client si fa ús dels serveis.

Aleshores, si tornem a l’assegurança mèdica sense carència ni copagaments; és aquella en la qual no sols no hem d’esperar per a accedir als serveis dels especialistes, sinó que a més tots ells quedarien coberts per la pòlissa contractada, sense que calgués pagar res extra per aquesta atenció mèdica.

És possible trobar una assegurança mèdica sense carència?

I per a acabar, marxem amb una altra qüestió; és realment possible accedir a una assegurança mèdica sense carència ni copagament? La resposta és que, si bé no és impossible perquè és una decisió lliure de cada companyia asseguradora, per sentit comú i per la mateixa experiència, sempre s’opta per la limitació dels accessos fins a haver transcorregut el temps necessari que faci que la prestació del servei es compensi amb la contractació de la pòlissa.

Tanmateix, sí que hi ha diferències entre els períodes de carència d’una companyia a una altra. De fet, mentre que algunes poden no tenir aquest marge en alguns serveis, com les proves diagnòstiques d’alta tecnologia o la psicoteràpia, unes altres sí que fan esperar entre sis i vuit mesos, principalment. Els serveis que sí que solen incloure la carència en pràcticament totes les companyies asseguradores són l’hospitalització i l’embaràs i part, per suposar ambdues un import més elevat.

Respecte al copagament, aquesta és una opció a la qual la persona assegurada pot optar, però no suposa una limitació en les assegurances de salut. En realitat, i tal com expliquem en la seva definició, el copagament és un avantatge per als qui no solen fer ús dels serveis mèdics amb regularitat.Ara que ja saps el que és una assegurança mèdica sense carència i si és possible contractar-la, des de MGC Mútua et recomanem fer una comparativa entre les opcions que valoris i consultar quins serveis i períodes de carència són els que més et convenen.