Salut i medicina

Aplicacions del làser a l’odontologia

laser

El Dr. Kike Mir Pons i la Dra. Marzia Savoini, Odontòlegs de Clínica Belodonte, ens parlen del làser, la tecnologia més innovadora en el camp de l’odontologia moderna:

El làser (Light Amplification by Stimulation of the Emited Ray – Amplificació de la Llum per Estimulació del Raig Emès) redueix les complexitats dels tractaments, el temps de recuperació dels mateixos, sense dolor, sense anestesia i sense soroll. Aquestes són, sens dubte, algunes de les seves característiques principals.

A la cirurgia bucal, accions com el tall dels teixits tous, els teixits durs, la desbridació, cauterització, desinfecció, bioestimulació, etc. es poden portar a terme amb el mateix instrument i durant la mateixa intervenció, aportant una elevada precisió i rapidesa a l’operatòria.La utilització del làser a la cirurgia bucal facilita tant la intervenció com la recuperació, eliminant el sagnat i els processos inflamatoris.

A l’odontologia conservadora permet realitzar teràpies mínimament invasives, reduint la sensibilitat, i aporta una major durabilitat i precisió dels tractaments.El làser realitza una acció física no mecànica sobre la dent i permet treballar sense les molestes vibracions i sorolls típics. Aquesta tecnologia, a més, permet eliminar la part malalta de la dent sense tocar-la, atorgant al pacient una major comoditat e els tractaments realitzats.

El tractament de la malaltia periodontal (piorrea) pot ser complementat amb el làser, el qual produeix una millora a nivell dels teixits, elimina els bacteris a nivell de la geniva i proporciona una millora considerable a la cicatrització dels teixits tous.

Com exemple podem destacar la bioestimulació, que és molt utilitzada degut a la seva acció acceleradora de la cicatrització de les ferides i a la seva acció analgèsica i antiinflamatòria, aconseguint eliminar el dolor, i minimitza la inflamació als teixits de forma més ràpida i còmoda per al pacient.

A Espanya només un 4% de les clíniques dentals disposen d’aquesta tecnologia i del personal preparat i qualificat per al seu ús.

A Clínica Belodonte s’ofereixen aquests tractaments als pacients.