Sector assegurances, Sense categoria

Totes les alternatives a l’assegurança de decessos

alternativas al seguro de decesos

Si hi ha alguna cosa que tenim clar en aquest món és que tot el que comença, acaba, i l’ésser humà no és una excepció. A més, per sort o per desgràcia, aquest moment és desconegut per a qualsevol; el que sí que sabem és que serà inevitable. Perquè els seus costos no suposin una càrrega econòmica per a la família, l’habitual al nostre país és contractar l’assegurança de decessos. D’aquesta manera, totes les despeses del sepeli estaran cobertes. Però, sabies que aquesta no és l’única opció? Avui et comptem quines són les alternatives a l’assegurança de decessos.

Què és una assegurança de decessos?

Les assegurances de decessos són aquelles pòlisses que s’encarreguen de cobrir totes les despeses que representen els serveis funeraris o, almenys, una gran part d’elles. Com passa amb qualsevol altra assegurança, les condicions són variables d’una companyia a una altra i, a l’hora de la contractació, es poden triar les cobertures que es desitgen incloure, que seran més o menys àmplies en funció de les necessitats o els desitjos que tingui cada persona.

Després de la contractació, la persona prenedora de l’assegurança començarà a pagar una sèrie de quotes, amb les quals, un cop arribada la defunció, es cobriran tots els costos que impliqui el sepeli i totes les operacions que puguin ser necessàries per a procedir amb aquest. Aquestes solen fer referència a tres gestions en concret.

Repatriació

En primer lloc, la repatriació, que significa el trasllat de la persona difunta al seu país quan la mort es produeix mentre és a l’estranger.

Serveis funeraris

En segon lloc, tot el que implica el servei funerari, com són el fèretre, el cotxe fúnebre, la vetlla, les flors o el procediment triat, com l’enterrament o la inhumació.

Gestions administratives

Junt amb aquestes dues, les gestions administratives; en tractar-se d’una situació delicada, la companyia asseguradora s’encarrega de procedir amb tots els tràmits necessaris, com la sol·licitud del certificat de defunció, de la pensió per viduïtat o equivalent que correspongui, la inscripció en el Registre civil, la baixa del llibre de família o la gestió dels testaments, entre altres.

Al nostre país, la contractació d’aquesta assegurança és molt habitual i és present en més del 70% de les persones difuntes. Tanmateix, existeixen alternatives a l’assegurança de decessos, que si bé no sempre tenen per què ser les més recomanables, sempre va bé conèixer-les per a poder triar la més adequada per a cada família.

Principals alternatives a una assegurança de decessos

La finalitat que persegueix qualsevol pòlissa d’assegurances és la d’oferir protecció a la família, tant per les despeses que pugui suposar el sepeli, com hem indicat, com pel que implica l’absència dels ingressos que proporcionava la persona prenedora i assegurada.

Quan s’opta únicament per l’assegurança de decessos, només s’impedeix ocasionar una càrrega econòmica a la família, però en cap cas compten amb una cobertura per a fer front a les despeses i obligacions a les quals hagin de continuar fent front.

Per aquest motiu, una de les alternatives a l’assegurança de decessos és l’assegurança de vida. Encara que potser hauríem de fer referència a aquesta com a complement, puix que els costos del sepeli no queden inclosos.

I quin avantatge és la que ofereix aquesta contractació i que constitueix la diferència entre l’assegurança de vida i la de decessos? Doncs que aquí les persones beneficiàries que hagi designat la que està assegurada rebran una indemnització econòmica d’acord amb el capital que s’hagi subscrit. Però no sols això, sinó que també existeix l’opció d’incloure la invalidesa absoluta o la permanent, quan van associades a un accident.

Les condicions també són variables, ja que cada companyia asseguradora té les seves pròpies característiques i la persona titular podrà triar els complements que desitgi per a oferir la tranquil·litat més gran possible a la família.

La segona de les alternatives a l’assegurança de decessos és fer-se càrrec directament dels costos que suposin un cop arribi el moment. No obstant això, aquestes despeses oscil·len entre els 3.500 € i els 6.000 €, i caldrà assegurar-se que qui hagi d’encarregar-se de la gestió disposi d’aquestes quantitats. Per tant, tret que s’hagi acordat prèviament com actuar i que els costos s’hagin deixat coberts, morir sense l’assegurança de decessos pot posar en risc la situació financera de la família.

Quan s’ha de contractar una assegurança de decessos

Atès que, com hem indicat, l’assegurança de decessos cobreix únicament els costos del sepeli, optar per aquesta contractació quan encara s’és jove pot implicar que s’acabi pagant a la companyia d’assegurances una quantitat més elevada del que realment correspon.

Per tant, l’ideal és contractar-ho quan s’entra en una edat una mica més avançada o bé optar per aquesta com a complement de l’assegurança de vida, de manera que a més de tenir-ho tot cobert, es rebi una indemnització.