Fills, Salut i medicina

Aftes bucals en els infants: per què apareixen, quin tractament cal seguir i com es calmen

Què són les aftes

Col·loquialment conegudes com a nafres o llagues, les aftes són petites ferides o úlceres que surten dins la boca, en concret al recobriment interior, és a dir a la mucosa. Tenen una tonalitat blanquinosa o bé grogosa i són d’un vermell intens a les vores. En general, la mida no supera el mig centímetre, i fins i tot poden ser més petites.

Es localitzen a qualsevol part dins la boca, a les superfícies que toquen amb les galtes, les genives, a l’interior dels llavis, al paladar tou, a la llengua o la zona lingual i, fins i tot, a la gola. No s’han de confondre amb l’herpes labial que trobem als llavis, és a dir fora de la boca (i no a dins com les aftes). Les aftes no s’encomanen, a diferència de l’herpes.

El tret més distintiu de les aftes és que fan mal. Poden ser molt doloroses i reactives amb els aliments forts o àcids (per exemple, els picants, el tomàquet, els sucs de llimona o de taronja), i ser una nosa quan mengem o, fins i tot, quan parlem. Surten esporàdicament, tot i que sovint es tracta d’un procés crònic, i reapareixen inesperadament per esvanir-se al cap de pocs dies.

Per què surten

No sabem per què apareixen. S’han associat a determinats factors com ara l’estrès, els traumes psicològics i certs aliments. També s’ha pensat que les podien causar certs virus o bacteris, la manca de vitamines o les deficiències del sistema immunològic. D’altra banda, sembla que hi intervé un factor genètic: els fills dels qui tenen aftes solen ser més proclius a tenir-ne, però en realitat no se’n sap ben bé l’origen.

Tipus d’aftes

Diferenciem tres classes diferents d’aftes: les alfa minor o petites, les alfa major o grosses i les aftes herpetiformes. Les més habituals en els infants són sobretot les petites, és a dir les més lleus. Les aftes grosses i herpetiformes afecten amb més freqüència la gent d’edat més avançada.

Tractament de les aftes

No hi ha cap tractament específic per a aquest trastorn. L’única cosa que podem fer actualment és apaivagar-ne el dolor, per a la qual cosa farem servir diferents preparats, que inclouen de les solucions anestèsiques, com ara la lidocaïna, fins als col·lutoris o els antibiòtics de tetraciclina per glopejar, i també pomades o pastilles de corticoides que es dissolen a la zona exacta de la boca on surt l’úlcera.

Es recomana de raspallar-se les dents amb dentífrics que no continguin lauril(polietoxi)sulfat de sodi i, també, esbandir-se la boca amb col·lutoris que no incloguin aquest compost. Cal evitar de fregar l’afta, perquè podria empitjorar.