Quadre mèdic

Cerca per localitat, especialitat o nom de l'especialista

{{offices.length}} resultats trobats

Buscant centres

Els resultats corresponen al quadre mèdic ampliat

{{office.CENTRO}}

{{office.DISTANCE_FINAL}}
Centre/metge consultor
Franquícia especial
Franquícia bonificada {{parseInt(office.M_FRANQUICIA)}}%

{{office.ADRECA_CEN}}

{{office.TELEFON_1}}

{{office.WEB}}

{{emptyMessage}}