subcontent-page

Informació general d'urgència, sobre:

 • La cobertura contractada
 • El Quadre Facultatiu

Urgències mèdiques

 • Assessorament sobre primers auxilis
 • Informació sobre fàrmacs, vacunacions, etc.
 • Urgències a domicili (medicina general, pediatria o infermeria)
 • Trasllat en vehicle sanitari (ambulància, UVI mòbil o helicòpter medicalitzat)
 • Informació sobre els centres mèdics més propers
 • Tramitació de l'autorització derivada d'un ingrés d'urgència

Assistència d'urgència en viatge...

...en territori espanyol

 • Assistència sanitària urgent
 • Trasllat en vehicle sanitari a un centre hospitalari o al domicili a causa d'una malaltia o un accident
 • Retorn anticipat a casa per motiu de la defunció d'un familiar o d'un sinistre en el domicili
 • Tramitació de missatges urgents
 • Recerca i transport d'equipatges i efectes personals en cas de robatori
 • Informació en viatge

En cas de mort, trucant al mateix telèfon, la Mútua s'encarregarà de tramitar el trasllat i, si calgués, del retorn dels assegurats acompanyants.

... a l'estranger

(des de l'estranger, cal telefonar al 34 93 414 36 00 amb el prefix de sortida del país al davant)

 • Totes les situacions d'urgència esmentades en l'apartat anterior
 • Prolongació, per prescripció mèdica, de l'estada al país en un hotel
 • Assistència odontològica urgent
 • Tramesa de medicaments i documents
 • Defensa jurídica automobilística
 • Avançament de fons
 • Fiances penals

En cas d'una hospitalització d'urgència a l'estranger, queda coberta també l'estada en hotel per al familiar traslladat.

*El servei Mútua 24 h s'ofereix a tots els mutualistes, però l'assistència en viatge i en cas d'urgència només queden cobertes si es té concertada una de les assegurances d'assistència sanitària de la Mútua.

Més informació al telèfon 93 414 36 00