Assegurança de salut Business

L’assegurança exclusiva per a empreses i treballadors.

Assegurança per a empreses
Assistència mèdica, hospitalària i intervencions quirúrgiques en centres i metges del quadre
Odontologia bàsica coberta
Inclou assistència en viatge

Descobreix els avantatges de l’assegurança Business

Cobertures de l’assegurança

Àmplies cobertures que garanteixen la teva total tranquil·litat.

Cobertures clau

 • Assistència sanitària d’urgències, tant hospitalàries com ambulatòries.
 • Servei telefònic per a urgències i consultes les 24 hores els 365 dies de l’any.

La Mútua es farà càrrec del 100% del cost de les pròtesis cobertes per l’assegurança i subministrades per l’empresa que ella designi, sense límit en el número de pròtesis fins a un màxim de 10.000€, prèvia prescripció del metge especialista del quadre facultatiu.

 

 • Tècniques de diagnòstic, on destaca la Tomografia per Emissió de Positrons (PET) que permet localitzar les metàstasis precoçment.
 • Radioteràpia i quimioteràpia oncològiques.
 • Medicació anticancerosa requerida mentre el malalt està hospitalitzat i la que s’administra ambulatòriament als centres autoritzats: medicació citostàtica antineoplàsica i anticossos monoclonals establerts a la pòlissa.
 • Inclou visites, extraccions i radiologia.
 • 2 higienes dentals anuals.
 • Preus especials en odontologia periodontal i conservadora.

Coberts els controls preventius, personalitzats en cada cas, a centres concertats a tal efecte.

 

 • Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització a l’estranger, amb un límit de 12.000 € i 60 dies per viatge.
 • Despeses odontològiques en cas d’urgència, fns a 120,20 €.
 • Bitllet d’anada i tornada per a un familiar i despeses d’hotel quan la persona es trobi hospitalitzada a més de 30 Km. del seu domicili i el seu internament estigui previst per a més de 5 dies, per a un import màxim de 300,51 €.
 • Retorn anticipat de l’assegurat a causa de sinistre greu al domicili
  o mort d’un familiar.
 • Transport o repatriació de ferits i malalts en cas que l’assegurat hagi patit una malaltia o accident.
 • Transport o repatriació dels familiars assegurats acompanyants,
  quan la persona assegurada hagi estat traslladada o repatriada per malaltia o accident.
 • Defensa jurídica automobilística a l’estranger fns a un màxim de 901,52 €.

Altres cobertures

 • Hospitalització mèdica, obstètrica, quirúrgica i a la UCI.
 • Hospitalització psiquiàtrica, 90 dies a l’any.
 • Honoraris mèdics del cirurgià, els ajudants quirúrgics i l’anestesista.
 • Totes les altres despeses de quiròfan.
 • Planificació familiar: vasectomia i lligadura de trompes.
Visites en règim ambulatori per:
 • Metge de capçalera, pediatre i qualsevol altra especialitat mèdica o quirúrgica.
 • Psicologia clínica diagnòstica (màxim 24 sessions anuals)
 • Exploracions radiològiques, analítiques, medicina nuclear i qualsevol altra exploració complementària.
 • Servei d’infermeria en consultori i a domicili.
Tractaments en règim ambulatori:
 • Quimioteràpia i radioteràpia oncològiques (inclou els citostàtics i els antiemètics i protectors gàstrics en règim ambulatori).
 • Logopèdia i foniatria.
 • Rehabilitació funcional (90 sessions a l’any)..
Podologia:
 • 12 sessions de quiropòdia a l’any.
 • Cobertura il·limitada per a pacients amb peu diabètic.
 • Plantilles podològiques franquiciades a centres concertats.

Cobertura del curs de preparació per al part en centres concertats.

Cobertura econòmica de la revisió mèdica necessària per a l’obtenció del carnet de conduir, en les categories de vehicles A i B.

 

Serveis de l’assegurança Business

Un ampli ventall de serveis que complementen perfectament les assegurances d’MGC Mútua.

Serveis destacats

A la Mútua som plenament conscients de la importància d’atendre les necessitats dels nostres mutualistes de forma àgil i personalitzada. L’equip d’Atenció al Mutualista està format per personal propi i està preparat per atendre eficaçment qualsevol consulta, tràmit, suggeriment o reclamació.

Mútua 24 h és un servei que la Mútua posa a disposició dels mutualistes per tal que siguin atesos a qualsevol hora del dia i la nit, i durant tots els dies de l’any, especialment en cas de necessitar assistència sanitària d’urgència.

Servei de Teleconsulta Mèdica, Pediàtrica y Psicològica disponible els 365 dies de l’any trucant al 619 818 555 (+34 619 818 555 si truca des de l’estranger)

Mitjançant l’App de la Mútua, els mutualistes poden concertar una hora per parlar amb un metge de família a través de videotrucada.

Possibilitat de contractar a preus especials aquest servei d’extracció de les cèl·lules mare del cordó umbilical del nadó en el moment del part i la seva posterior crioconservació en laboratori.

La Mútua ofereix en cas de mort o invalidesa, orientació legal gratuïta.

Condicions de contractació de l’assegurança Business

Condicions de contractació clares i transparents, que pretenen facilitar l’accés a qualsevol assegurança.

Condicions

Per a empreses a partir de 20 treballadors, amb una afiliació mínima de 10 persones.

Carències

 • Assistència d’urgències
  Assistència immediata
 • Visites, analítiques i radiografies simples
  Assistència immediata
 • Hospitalització o intervenció quirúrgica
  Assistència immediata
 • Proves i tractaments autoritzables
  Assistència immediata
 • Part i proves autoritzables relacionades amb l’embaràs
  10 mesos
 • Vasectomia o esterilització tubàrica
  12 mesos

Exclusions

Qualsevol patologia prèvia adquirida abans de ser d’alta a la Mútua.

Qualsevol tractament d’estètica.

Els trasplantaments d’òrgans vitals (s’inclou el trasplantament de còrnia i medul·la).

La implantació d’una pròtesi derivada d’una patologia existent abans de l’afiliació.

Totes les proves i tractaments autoritzables realitzats per consulta externa que siguin derivats d’una patologia adquirida abans de l’afiliació. Les visites de control derivades d’aquesta patologia no estaran excloses.

Potser també t’interessin aquestes assegurances