Assegurança de salut Business

L’assegurança exclusiva per a empreses i treballadors.

Assegurança per a empreses
Assistència mèdica, hospitalària i intervencions quirúrgiques en centres i metges del quadre
Odontologia bàsica coberta
Inclou assistència en viatge

Descobreix els avantatges de l’assegurança Business

Detalls de cobertures
Serveis
Condicions

Cobertures de l’assegurança

Àmplies cobertures que garanteixen la teva total tranquil·litat.

Cobertures clau

 • Assistència sanitària d’urgències, tant hospitalàries com ambulatòries.
 • Servei telefònic per a urgències i consultes les 24 hores els 365 dies de l’any.

La Mútua es farà càrrec del 100% del cost de les pròtesis cobertes per l’assegurança i subministrades per l’empresa que ella designi, sense límit en el número de pròtesis fins a un màxim de 10.000€, prèvia prescripció del metge especialista del quadre facultatiu.

 

 • Tècniques de diagnòstic, on destaca la Tomografia per Emissió de Positrons (PET) que permet localitzar les metàstasis precoçment.
 • Radioteràpia i quimioteràpia oncològiques.
 • Medicació anticancerosa requerida mentre el malalt està hospitalitzat i la que s’administra ambulatòriament als centres autoritzats: medicació citostàtica antineoplàsica i anticossos monoclonals establerts a la pòlissa.
 • Inclou visites, extraccions i radiologia.
 • 2 higienes dentals anuals.
 • Preus especials en odontologia periodontal i conservadora.

Coberts els controls preventius, personalitzats en cada cas, a centres concertats a tal efecte.

 

 • Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització a l’estranger, amb un límit de 12.000 € i 60 dies per viatge.
 • Despeses odontològiques en cas d’urgència, fns a 120,20 €.
 • Bitllet d’anada i tornada per a un familiar i despeses d’hotel quan la persona es trobi hospitalitzada a més de 30 Km. del seu domicili i el seu internament estigui previst per a més de 5 dies, per a un import màxim de 300,51 €.
 • Retorn anticipat de l’assegurat a causa de sinistre greu al domicili
  o mort d’un familiar.
 • Transport o repatriació de ferits i malalts en cas que l’assegurat hagi patit una malaltia o accident.
 • Transport o repatriació dels familiars assegurats acompanyants,
  quan la persona assegurada hagi estat traslladada o repatriada per malaltia o accident.
 • Defensa jurídica automobilística a l’estranger fns a un màxim de 901,52 €.

Altres cobertures

 • Hospitalització mèdica, obstètrica, quirúrgica i a la UCI.
 • Hospitalització psiquiàtrica, 90 dies a l’any.
 • Honoraris mèdics del cirurgià, els ajudants quirúrgics i l’anestesista.
 • Totes les altres despeses de quiròfan.
 • Planificació familiar: vasectomia i lligadura de trompes.
Visites en règim ambulatori per:
 • Metge de capçalera, pediatre i qualsevol altra especialitat mèdica o quirúrgica.
 • Psicologia clínica diagnòstica (màxim 24 sessions anuals)
 • Exploracions radiològiques, analítiques, medicina nuclear i qualsevol altra exploració complementària.
 • Servei d’infermeria en consultori i a domicili.
Tractaments en règim ambulatori:
 • Quimioteràpia i radioteràpia oncològiques (inclou els citostàtics i els antiemètics i protectors gàstrics en règim ambulatori).
 • Logopèdia i foniatria.
 • Rehabilitació funcional (90 sessions a l’any)..
Podologia:
 • 12 sessions de quiropòdia a l’any.
 • Cobertura il·limitada per a pacients amb peu diabètic.
 • Plantilles podològiques franquiciades a centres concertats.

Cobertura del curs de preparació per al part en centres concertats.

Cobertura econòmica de la revisió mèdica necessària per a l’obtenció del carnet de conduir, en les categories de vehicles A i B.

 

Serveis de l’assegurança Business

Un ampli ventall de serveis que complementen perfectament les assegurances d’MGC Mútua.

Serveis destacats

A la Mútua som plenament conscients de la importància d’atendre les necessitats dels nostres mutualistes de forma àgil i personalitzada. L’equip d’Atenció al Mutualista està format per personal propi i està preparat per atendre eficaçment qualsevol consulta, tràmit, suggeriment o reclamació.

Mútua 24 h és un servei que la Mútua posa a disposició dels mutualistes per tal que siguin atesos a qualsevol hora del dia i la nit, i durant tots els dies de l’any, especialment en cas de necessitar assistència sanitària d’urgència.

Servei de Teleconsulta Mèdica, Pediàtrica y Psicològica disponible els 365 dies de l’any trucant al 619 818 555 (+34 619 818 555 si truca des de l’estranger)

Mitjançant l’App de la Mútua, els mutualistes poden concertar una hora per parlar amb un metge de família a través de videotrucada.

Possibilitat de contractar a preus especials aquest servei d’extracció de les cèl·lules mare del cordó umbilical del nadó en el moment del part i la seva posterior crioconservació en laboratori.

La Mútua ofereix en cas de mort o invalidesa, orientació legal gratuïta.

Condicions de contractació de l’assegurança Business

Condicions de contractació clares i transparents, que pretenen facilitar l’accés a qualsevol assegurança.

Condicions

Per a empreses a partir de 20 treballadors, amb una afiliació mínima de 10 persones.

Carències

 • Assistència d’urgències
  Assistència immediata
 • Visites, analítiques i radiografies simples
  Assistència immediata
 • Hospitalització o intervenció quirúrgica
  Assistència immediata
 • Proves i tractaments autoritzables
  Assistència immediata
 • Part i proves autoritzables relacionades amb l’embaràs
  10 mesos
 • Vasectomia o esterilització tubàrica
  12 mesos

Exclusions

Qualsevol patologia prèvia adquirida abans de ser d’alta a la Mútua.

Qualsevol tractament d’estètica.

Els trasplantaments d’òrgans vitals (s’inclou el trasplantament de còrnia i medul·la).

La implantació d’una pròtesi derivada d’una patologia existent abans de l’afiliació.

Totes les proves i tractaments autoritzables realitzats per consulta externa que siguin derivats d’una patologia adquirida abans de l’afiliació. Les visites de control derivades d’aquesta patologia no estaran excloses.

Potser també t’interessin aquestes assegurances