Salut i medicina

Una piga que canvia

Què és una piga

Les pigues (o els nevus melanocítics, en termes mèdics) són taques anòmales i molt freqüents formades per cèl·lules pigmentades a la pell. Aquestes cèl·lules s’anomenen melanòcits. Molta gent té pigues de naixement, però també n’hi ha que apareixen en el transcurs de la vida.

Què causa les pigues

La majoria de pigues són simplement el resultat d’una proliferació inofensiva de cèl·lules pigmentades a la capa més profunda de la pell. Hi ha pigues, conegudes com a nevus melanocítics congènits, que se solen presentar en el moment del naixement. En general, però, es formen de manera espontània o bé són causades per l’exposició a la llum del sol. Per tant, acostumen a aparèixer a les zones de la pell més exposades al sol.

Bona part d’aquestes pigues surt durant els primers vint anys de vida, tot i que poden continuar proliferant els vint anys següents. Si bé, moltes desapareixen amb l’edat.

Per què causen preocupació les pigues

El principal problema, i que constitueix el motiu de preocupació, és si una petita part de les pigues degenera en una malaltia anomenada melanoma maligne, una classe de càncer de pell. Per a aquesta forma de càncer, que pot ser fatal, el diagnòstic i el tractament precoç en milloren molt el pronòstic. En les primeres fases es tracta amb una escissió quirúrgica (és a dir, s’extirpa el tumor amb una franja de pell circumdant).

Qui està en situació de risc

La presència de pigues és habitual i no implica pas que s’hagin de tornar malignes en el futur. Ara, com més nevus té una persona, més perilla de patir un melanoma, sobretot si les pigues se sotmeten a exposicions solars importants o a traumes constants (per exemple, amb les afaitades, si són a la superfície de la barba, o amb el refrec, a la zona de la corretja o del peu, etc.).

El risc augmenta si hi ha una història familiar de melanoma maligne. En cas de múltiples nevus i/o d’un historial familiar amb melanomes, cal extremar la prevenció amb les exposicions solars.

Quins símptomes té el melanoma maligne

Els símptomes més habituals són:

 • Pigues que fan mal i/o picor.
 • Pigues que augmenten de mida o tenen un aspecte irregular, en especial a les vores.
 • Pigues que canvien de color, sobretot quan s’enfosqueixen o tenen colors diferents.
 • Les hemorràgies espontànies, és a dir quan les pigues sagnen fortuïtament.
 • Les lesions pigmentàries satèl·lits (o taques al voltant del nevus sospitós).
Closeup brown mole on caucasian woman skin.

Les característiques que poden fer pensar en un melanoma són un conjunt de símptomes conegut per la regla de l’ABCDE del melanoma:

 • A: asimetria, és a dir en cas de manca de simetria en les pigues.
 • B: vores irregulars, quan les pigues no són rodones o ovalades.
 • C: color, quan el color de les pigues no és uniforme, és poc habitual o bé és diferent del color de les altres pigues del pacient.
 • D: diàmetre, en general superior de 6 mil·límetres.
 • E: evolució, una piga nova en un pacient de més de 30 anys o una piga que canvia.

Com es diagnostica

Per bé que la majoria de canvis en la dimensió, la forma i el color de les pigues es deu a un augment benigne en el nombre de cèl·lules pigmentades, cal examinar qualsevol piga que sembli anormal. Probablement el metge demanarà informació sobre els darrers canvis en la piga, juntament amb l’historial familiar per avaluar el risc que presenta el pacient.

Si no s’hi troben més que canvis lleus, el metge únicament recomanarà, per regla general, fer-ne una vigilància exhaustiva, que pot incloure fotografies per comparar-ne l’evolució.

Altres classes de pigues

Hi ha altres classes de pigues, com són els nevus displàstics, els nevus blaus i els nevus halo:

Síndrome del nevus displàstic

Unes quantes pigues grosses tenen contorns irregulars i vores difuses (nevus displàstics). En aquest cas és més probable que les pigues siguin malignes. Tendeixen a aparèixer en famílies amb un historial de múltiples nevus i melanoma maligne. Els pacients amb aquestes pigues se les han de fer analitzar de manera regular i, sovint, fer-ne comparar les imatges clíniques.

Nevus halo

De vegades la pell que envolta les pigues s’aclareix i la part central es torna pàl·lida. D’altres, el nevus fins i tot desapareix completament. Bona part dels nevus halo són benignes. Hi ha persones amb nevus halo que tenen més probabilitat de desenvolupar una afecció cutània anomenada vitiligen. Es tracta d’una anomalia en la pigmentació de la pell, que es manifesta amb plaques més clares que la pell circumdant. Tanmateix, els pacients amb melanomes malignes gairebé mai tenen nevus halo.

Nevus blau

Són pigues que es tornen blaves per la profunditat on es localitza el pigment (a la capa més pregona de la pell o l’hipoderma). Solen ser comunes en infants indis, però ben rarament tenen importància. Així i tot, cal que les examini el dermatòleg per descartar el melanoma.

Melanoma juvenil (nevus de Spitz)

En el nevus de Spitz les cèl·lules pigmentades formen un tumor benigne, d’un color que oscil·la entre marró i rosat. Aquesta malaltia afecta les criatures, normalment a la cara. Les cèl·lules que s’observen al microscopi s’assemblen a les cèl·lules malignes del melanoma, però amb un comportament benigne, i evolucionen de manera satisfactòria després del tractament.

Tres bons consells

 • Cal evitar, tant com es pugui, l’exposició innecessària a la llum solar, sobretot durant les dues hores abans i després del migdia, quan els raigs del sol són més forts. També s’han de prevenir les cremades solars.
 • Convindria protegir-se de la llum del sol amb roba i aplicar-se una crema solar sobre la pell exposada.
 • Hem d’observar amb regularitat les pigues i anar al metge perquè les examini. Cal recordar que hi ha zones que nosaltres mateixos no ens podem veure, perquè són llocs del cos poc accessibles, com ara l’esquena o el cuir cabellut.

Les pigues a les plantes dels peus o amb pèls no són malignes, però també han de passar una revisió periòdica.

Bibliografia

https://www.skincancer.org/international/lunares-atipicos-nevos-displasicos/
https://www.msdmanuals.com/es/hogar/trastornos-de-la-piel/crecimientos-cut%C3%A1neos-benignos/lunares
https://www.msd.es/stories/melanoma/