Benestar

Tot el que has de saber sobre l’autisme en la gent gran

Què és l’autisme

És una de les cinc malalties que constitueixen el trastorn generalitzat del desenvolupament: l’autisme, la síndrome d’Asperger, la síndrome de Rett, el trastorn desintegratiu infantil i el trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat.

L’autisme es caracteritza per una pertorbació greu que impedeix de desenvolupar habilitats de comunicació i d’integració en el medi i mantenir conductes socialment apropiades. En general, els autistes tenen dificultats per integrar-se en situacions concretes i formular respostes adequades al medi social.

Els símptomes de l’autisme

Bàsicament l’autista manifesta els símptomes següents:

 • Problemes de comunicació i d’interacció amb la societat: incapacitat per a la reciprocitat social, impossibilitat de conversar amb els altres, manca d’empatia amb les emocions i els afectes d’altri.
 • Problemes en la comunicació no verbal, com ara anomalies en el contacte visual o una manca aparent de la comprensió no verbal.
 • Problemes per adaptar el comportament a contextos socials diversos, dificultat per fer amics i indiferència envers els companys.
 • Pautes de comportament restringides i repetitives (moviments motors i de la parla repetitius).
 • Seguiment inflexible de les rutines de comportament verbal i no verbal.
 • Interessos obsessius o dèries, seguits amb una intensitat anormal.
 • Hiperreacció sensorial a aspectes concrets de l’entorn.

La malaltia se sol manifestar abans dels tres anys d’edat i és fonamental de diagnosticar-la amb encert per incloure l’infant en projectes educatius especials, amb la finalitat de potenciar-ne tant la integració en el medi com la capacitat intel·lectual, que, al contrari del que hom pensa, no ha de ser pas inferior a la d’un nen sa de la mateixa edat.

L’autisme en la gent gran

La gent gran amb autisme presenta els mateixos problemes que la qui té salut. Parlem de:

 • Necessitats econòmiques;
 • afectives;
 • contextuals i
 • socials.

A més a més, però, pateix els trastorns propis de la seva condició, fet que l’aboca a tenir una qualitat de vida molt limitada:

 • Problemes gastrointestinals
 • Insomni
 • Epilèpsia
 • Autoimmunització, o formació d’anticossos per l’organisme que poden degenerar en malalties
 • Malalties mitocondrials (menys energia, lesió cel·lular i, fins i tot, mort cel·lular)

Tot i que no hi ha cap conclusió clara, es pensa que els qui tenen autisme també poden patir deterioraments cognitius o demències més aviat que la població sana.

Walking with Dad

La vida de la gent gran amb autisme

Acabem de repassar els problemes inherents a l’edat, els inherents a l’autisme i els altres problemes que poden afectar aquests malalts.

La Confederació Autisme Espanya assenyala que “hi ha molt poca informació sobre com interactuen els processos d’envelliment amb les característiques pròpies dels pacients amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i sobre quin impacte tenen en la qualitat de vida dels pacients”.

En qualsevol cas, el trastorn no afecta únicament el pacient, sinó a tot a l’entorn immediat, atesa la manca de suport i de coneixement per fer front a la malaltia.

Algunes de les pautes que proposen els experts per ajudar els malalts són:

 • Cal procurar que visquin en un món estructurat i predictible, i fer servir senyals clars i gestos evidents i no un pas llenguatge complicat. Val més no estimular-los massa.
 • El tracte amb ells ha de ser positiu, sense fer èmfasi en els errors.
 • Si tenen una actitud rebel, convindria entendre’n el perquè. No hem d’oblidar que, en principi, el pacient és igual d’intel·ligent que tu.
 • Si el pacient mostra una actitud desafiadora, cal saber quins factors hi influeixen, abans de renyar-lo i provar de canviar-la.

Cerca suport. Adreça’t a la Confederació Autisme Espanya, on et podràs informar dels ajuts disponibles. Igualment, a Internet trobaràs una bona colla d’organitzacions de tota mena que et poden guiar per pal·liar el problema.