Sector assegurances

Què passa si deixo de pagar la prima per una assegurança de vida?

La inestabilitat econòmica i la precarietat laboral poden fer que, en determinades èpoques, els nostres ingressos es vegin compromesos. Quan això passa, els diners els quals es disposen s’utilitzen per a cobrir les despeses de primera necessitat, com l’habitatge o l’alimentació, la qual cosa pot deixar les pòlisses contractades desateses. Però, què passa si deixo de pagar la prima de l’assegurança?

La importància de la contractació de l’assegurança de vida

La finalitat d’una assegurança de vida és oferir una protecció en el cas que es produeixi una situació d’invalidesa o de dependència o la defunció de la persona assegurada. En aquestes circumstàncies, la indemnització permet suplir els ingressos econòmics que aquesta persona ja no pot percebre a causa de la malaltia o les lesions, o oferir una protecció a la família davant el decés.

Per tant, quan la situació financera d’una família es desestabilitza, és convenient recordar aquesta funció de les assegurances de vida, en lloc de considerar-les com un luxe del qual es pot prescindir temporalment. A més, els imprevistos mai avisen.

Pel que fa als pagaments de les pòlisses, aquests s’efectuen de manera anticipada a la cobertura. És a dir, en el moment de la contractació o de la renovació de l’assegurança. Es recomana també que en el moment de la subscripció es valorin quines són les condicions o la quantia a la qual es podrà fer front, fins i tot quan la situació familiar es vegi modificada.

Què passa si deixo de pagar la prima de l’assegurança de vida?

Per diversos motius, no només els de caràcter econòmic, pot produir-se l’impagament de la pòlissa; una situació que té diverses conseqüències en la cobertura contractada i que afecten, per tant, a la persona assegurada i altres beneficiàries de l’assegurança.

Però, què passa si no pago l’assegurança de vida? L’impagament queda regulat en la Ley del Contrato de Seguro que, en el seu article 15, estableix que la companyia asseguradora queda alliberada d’oferir la cobertura que s’havia contractat si la prima no s’ha pagat abans que tingui lloc el sinistre, tret que s’hagi pactat el contrari.

De donar-se aquesta situació, l’asseguradora pot optar per rescindir completament el contracte o per acudir a la via judicial per a sol·licitar el pagament del deute que estigui pendent. Com hem indicat, no hi ha obligació per part de l’asseguradora d’oferir cobertura o de satisfer el pagament de la indemnització.

El termini de gràcia en el pagament de la pòlissa

No obstant això, la mateixa llei contempla el que es denomina com a termini de gràcia i que és un període d’un mes en què l’assegurança no s’extingeix després de l’impagament. Dit d’una altra manera, la companyia asseguradora està obligada a mantenir la cobertura fins un mes després de la data de venciment de la pòlissa.

Significa això que disposem d’un mes d’assegurança gratuïta? No. La finalitat del període de gràcia és concedir a la persona assegurada un termini raonable per a regularitzar la seva situació i esmenar els problemes existents que afecten el pagament de l’assegurança.

Cal tenir en compte també que l’anualitat d’una assegurança no comença en la data d’aquest pagament, sinó en la de renovació de la pòlissa. Per tant, el dia en què es passa el cobrament encara sol haver-hi un marge abans del venciment real.

Un cop ha transcorregut aquest termini de gràcia, l’asseguradora queda alliberada de la seva responsabilitat, però l’assegurança continua vigent fins sis mesos després des de l’impagament. Durant aquest temps, si es procedeix a pagar la prima, en 24 hores la prima torna a estar vigent.

Solucions davant dels problemes d’impagament

Ja en coneixes les conseqüències, si et preguntaves què passa si deixo de pagar l’assegurança. Ara, has de saber que si la teva situació es roman inestable, disposes de diverses opcions.

Encara que durant els sis mesos en què l’assegurança es manté vigent, la companyia només pot reclamar la prima del període que es troba en curs. Transcorregut el termini, aquella pot optar per no cancel·lar l’assegurança, de manera que el deute continuarà incrementant-se i acudirà a la via judicial per a reclamar tota la quantia pendent.

Si desitges rescindir el contracte perquè no podràs fer-ne front, pots optar per la seva cancel·lació. Si ho fas seguint el que estableixi el mateix contracte i la llei, recuperaràs el que correspongui del capital acumulat.

Una altra opció és la de contactar amb la teva asseguradora per a ajustar les teves cobertures i així reduir l’import de la prima a pagar. En qualsevol cas, es recomana procedir amb el pagament tan aviat com sigui possible. Això, no només evita problemes legals futurs, sinó que també manté vigent la cobertura.

A MGC Mútua comptem amb les millors pòlisses d’assegurances de vida per als nostres mutualistes perquè aquests se sentin protegits davant qualsevol situació de risc. Si estàs interessat a saber-ne més, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i el nostre equip de professionals t’atendrà sense cap mena de compromís.