Salut i medicina

Podem morir per falta de son?

Quan parlem de manca de son, no ens referim només a la quantitat d’hores que necessita el nostre cervell per dur a terme un manteniment integral de l’organisme, sinó també a la qualitat d’aquest descans.

La manca de son pot anar associada a un trastorn del son, hàbits dolents o factors externs que impedeixen un descans saludable. Un somni insuficient de forma perllongada pot tenir un impacte rellevant i posar en risc el nostre estat de salut i benestar.

Efectes físics i mentals

Un dels primers efectes de la privació del son és la disminució de la nostra capacitat de concentració i atenció. Aquesta manca de lucidesa pot afectar la nostra capacitat per realitzar tasques simples, com ara conduir un vehicle o operar maquinària, augmentant fins a 11 vegades el risc de patir accidents mortals. De fet, estar despert  24 hores seguides és equivalent a la manca d’atenció i baixos reflexos, i a tenir nivells d’alcohol en sang superiors als permesos per a la conducció.

D’altra banda, la manca de son debilita el nostre sistema immunològic, exposant-nos a patir múltiples malalties, des d’un refredat comú fins al càncer. A nivell hormonal, un mal descans desregula la leptina i la grelina, hormones encarregades de controlar la gana i la sacietat. Aquest fet, juntament amb la fatiga i la manca d’energia que ens indueixen al sedentarisme, afavoreix l’aparició d’obesitat i diabetis.

Des de la perspectiva de la salut cardiovascular, el somni també és crucial. Mentre dormim, el cor i els vasos sanguinis no treballen amb la mateixa intensitat que quan estem desperts, proporcionant-los un descans essencial. De fet, no dormir prou s’ha relacionat amb una pressió arterial elevada, malalties cardiovasculars i ictus.

A més dels efectes físics, la manca de son també pot tenir conseqüències negatives per a la nostra salut mental. De fet, un mal descans prolongat s’ha associat amb un risc més gran de depressió, ansietat i altres trastorns psicològics.

Incorporar hàbits saludables

És important entendre que, encara que és poc probable que una persona mori exclusivament per manca de son, els efectes acumulatius d’aquesta privació poden ser molt perillosos i fins i tot letals.

Incorporar hàbits saludables d’higiene del son, com aixecar-se i ficar-se al llit cada dia a la mateixa hora, mantenir-se actiu durant el dia i evitar els dispositius mòbils una hora abans de ficar-se al llit, serà fonamental per preservar un envelliment saludable. En cas de no ser suficient, és important contactar amb un especialista en Medicina del Son per descartar un possible trastorn com l’Apnea Obstructiva del Son, la síndrome de cames inquietes o l’insomni crònic.

Article elaborat per Ad Salutem, Instituto del Sueño