Actualitat Mútua, Sector assegurances

Per què contractar una assegurança d’indemnització per baixa laboral?

I-S Renda PLUS


Davant situacions imprevistes, una assegurança d’indemnització per baixa laboral pot ser la solució per als teus problemes. Si encara no saps quins són els seus avantatges, t’expliquem per què hauries de contractar una assegurança d’indemnització.

Què és una assegurança d’indemnització per baixa laboral?

L’assegurança d’indemnització per baixa laboral t’ofereix la tranquil·litat de comptar amb un subsidi diari que compensa la reducció d’ingressos durant els períodes d’incapacitat laboral temporal, de manera que es converteix en el complement perfecte per als professionals autònoms.

Un accident o una malaltia són situacions imprevistes que poden derivar en una incapacitat temporal que ens impedeixi mantenir la nostra activitat laboral. En aquests casos, mantenir les despeses mensuals quan els nostres ingressos es veuen reduïts de manera considerable pot fer difícil arribar a final de mes i posar a la família en una situació econòmica complicada.

Aquest escenari pot resultar especialment preocupant per als treballadors autònoms, ja que, tot i que en una situació d’incapacitat temporal la Seguretat Social ofereix un subsidi econòmic per pal·liar la falta d’ingressos, aquest ajut mensual es calcula a partir de la base reguladora, que per a la gran majoria dels treballadors per compte propi sol ser la mínima.

seguro de indemnización por baja laboral

La funció de la indemnització de l’assegurança de baixa laboral és complementar la prestació de la Seguretat Social a l’hora de compensar els ingressos que es deixen d’obtenir davant d’una incapacitat temporal, de manera que són completament compatibles a l’hora de protegir-te a tu i als teus.

Depenent de la companyia asseguradora i de la pòlissa que escullis, pots afegir cobertures addicionals a l’assegurança d’indemnització per baixa laboral, com ara hospitalització, mort, invalidesa absoluta permanent i d’altres.

Tipus d’assegurança d’indemnització per baixa laboral

Els dos tipus principals de pòlisses d’una assegurança de baixa laboral són sense barem i amb barem.

Assegurança de baixa laboral sense barem

En la modalitat d’assegurança de baixa laboral sense barem, l’asseguradora ofereix una quantitat fixa de diners per cada dia que el treballador romangui inactiu. I és el mateix assegurat que, en signar la pòlissa, decideix quina serà la quantitat a percebre com a indemnització. Aquest tipus d’assegurança per baixa laboral és molt flexible, però més costosa. Per fer-se efectiva necessita la presentació de la baixa mèdica tramitada a la Seguretat Social i els posteriors comunicats fins a l’alta definitiva, per la qual cosa la tramitació és més complexa. En aquesta modalitat, la indemnització es cobra un cop transcorregut el període d’incapacitat temporal, tot i que si el temps és prolongat es poden estipular bestretes periòdiques.

seguros de salud

Assegurança per baixa laboral amb barem

En la modalitat d’assegurança de baixa laboral amb barem els dies d’indemnització s’estableixen amb un barem fix, que depèn de cada companyia asseguradora en funció de la causa que ha provocat la baixa. La pòlissa d’assegurança d’indemnització per baixa laboral amb barem no necessita que existeixi una baixa en la Seguretat Social, pel que tramitar-la és més simple. És més econòmica que la modalitat anterior, però no cobreix petites malalties ni accidents lleus, ni tots els dies de baixa: només aquells que estiguin dins del barem. En aquesta modalitat, la indemnització es cobra en lliurar a l’asseguradora el comunicat de baixa en el qual s’especifica la lesió que sofreix el treballador.

L’assegurança d’indemnització per baixa laboral d’MGC Mútua és el complement econòmic que necessita el professional autònom

I-S Renda complementa els ingressos de la família en cas de malaltia o accident, mitjançant un subsidi per incapacitat laboral temporal des del primer dia de baixa i una indemnització per invalidesa o mort per accident. A més, contractant I-S Renda Plus ampliaràs les cobertures d’I-S Renda amb una indemnització per hospitalització.

L’assegurança d’indemnització per baixa laboral de MGC Mútua compta amb àmplies cobertures que garanteixen la teva total tranquil·litat i la dels teus sers estimats.

Subsidi diari


L’assegurança per baixa laboral de MGC Mútua compta amb un subsidi diari, fins a 365 dies, que es comença a cobrar desde del primer dia de baixa, per incapacitat laboral temporal causada per malaltia o accident.

Indemnització en cas de mort per accident

Indemnització econòmica en cas de mort per accident en funció del nivell de cobertura concertat.

Indemnització en cas de mort per accident de trànsit

Doble indemnització en cas de mort per accident de trànsit.

seguro de indemnización por baja laboral

Indemnització en cas d’IPA i d’IPP per accident

Indemnització econòmica en cas d’invalidesa permanent i absoluta o d’invalidesa parcial permanent a causa d’un accident.


I si vols afegir més cobertures dins de la teva assegurança per baixa laboral,, contracta I-S Renda PLUS i afegeix una indemnització econòmica en cas d’hospitalització.

Descobreix tots els avantatges de contractar l’assegurança d’indemnització per baixa laboral d’MGC Mútua i consulta’n les condicions a la nostra web o trucant al telèfon 93 445 19 86.