Alimentació i Nutrició

No sols per estar prim estàs sa

Donuts

Basem l’estat de salut en el pes?

Que no és bo estar gras ho tenim tots cada vegada més clar. Els grassos es troben, en major mesura que els prims, en situacions de risc davant d’una sèrie de malalties, algunes de molt serioses, com la malaltia cardíaca o la diabetis. Però la veritat és que seria un error pensar que els prims estan sans pel sol fet de ser prims.

La ciència ha convingut a mesurar la grassesa establint una relació entre l’alçada i el pes de l’individu. És l’”Índex de massa corporal” o IMC. Si és superior a 25, es diu que hi ha sobrepès; i si s’arriba o es passa de 30, es parla d’obesitat. Fins aquí tot bé, però aquest índex no mesura el percentatge de greix corporal, per exemple i, finalment, no ens pot dir si la persona està sana o no.

Les claus: dieta sana i exercici

Un equip de la Universitat de Sidney, a Austràlia, va investigar durant un any els hàbits de dieta i exercici d’un grup de persones i les seves conclusions van ser que fins a un 23% dels que tenien un IMC per sota de 25 (no tenien sobrepès) estaven en risc de tenir-lo en el futur. Més clar: les persones aparentment sanes per la seva alçada i el seu pes poden no estar-ho si mantenen un estil de vida poc saludable.

Aquest és un fet relativament desconegut: “Jo estic prim perquè menjo poc i, per tant, no necessito fer exercici”. Aquesta asseveració és completament falsa. Aquesta persona pot semblar sana, però també pot no estar-ho, i en la mateixa mesura que qualsevol obès.

Si pensem en la malaltia cardíaca, o en l’ictus, o fins i tot en el càncer, els factors de risc que la majoria citaria són el tabac, el colesterol, la tensió arterial i el pes. I oblidarien dos de fonamentals: la dieta insana i el sedentarisme. Tots dos són importantíssims: tant, que un estudi recent assegura que el sedentarisme és tan dolent com fumar, o potser més.

I… afecten també el cervell

Diversos estudis ho demostren: menjar molts aliments amb greixos o amb sucre té efectes negatius sobre la memòria i l’aprenentatge. A més, l’efecte apareix en molt poc temps, tan poc com tot just una setmana. Una investigació de la Universitat d’Oxford va mostrar que un grup d’adults que va basar la seva dieta en menjars greixosos (75% de les calories consumides procedents d’aliments greixosos) tenien pitjors resultats d’atenció, memòria i estat d’ànim que els que seguien una dieta normal.

Hi ha més investigacions que mostren els efectes perniciosos d’una dieta no sana en la salut, no només en la salut física, sinó en la ment, tot i que la diferència de pesos entre els voluntaris sotmesos a estudi no era gaire gran.

La conclusió és clara: no val escudar-se en el fet d’estar prim per menjar malament i no fer exercici. Les conseqüències poden ser les mateixes que si s’està gras.