Sector assegurances

Motius legals per a cancel·lar una assegurança i com fer-ho

Existeixen diverses raons per les quals podem prendre la decisió de no continuar amb una pòlissa contractada. Si més no, cal tenir en compte aspectes com la data de venciment, els terminis estipulats en el contracte i les vies que ofereix l’asseguradora. Si estàs valorant aquesta opció, coneix quins són els motius legals per a cancel·lar una assegurança i el procés que has de seguir.

Motius legals per a cancel·lar una assegurança 

Prendre la decisió de cancel·lar una assegurança és totalment factible, ja que la nostra situació personal pot veure’s modificada, volem canviar de companyia o simplement ha desaparegut l’objecte assegurat, entre multitud d’altres possibilitats.

Malgrat això, en funció del motiu i del moment en el qual prenguem la decisió, la mateixa llei estableix uns terminis diferents, així com una via de comunicació determinada. De manera que es protegeixin tant els drets dels consumidors i els de l’asseguradora. Però, quins són llavors els motius legals per a cancel·lar una assegurança? Podem distingir els següents:

Millor oferta o pèrdua d’interès

Potser tenim contractada una assegurança de salut i no hem fet ús d’ell en tot l’any o volem continuar amb la nostra pòlissa, però ens han fet una oferta més interessant. Tots dos casos són motius legals per a cancel·lar una assegurança, encara que en aquestes situacions és necessari esperar a la data de venciment per a poder fer-ho efectiu.

Canvi d’opinió després de la contractació

La llei contempla el que es diu el dret al desistiment, que significa que en els primers dies després de fer una compra, és possible tirar-se enrere i cancel·lar el producte o servei contractat sense que hi hagi una penalització.

Reducció del risc

L’import d’una pòlissa d’assegurances és proporcional al risc associat. Per tant, si les condicions de l’objecte o element a protegir es veuen modificades i el risc és menor, el preu total també hauria de reduir-se. Si se’t presenta aquesta situació, pots sol·licitar la reducció a l’asseguradora, i si ho rebutja, cancel·lar l’assegurança en els terminis que marca la llei. Pots, fins i tot, exigir la devolució de l’excés en la prima pagada després de la comunicació del canvi en el risc.

Canvi en les condicions de l’assegurança

Un augment de la prima o una reducció de la cobertura ha de comunicar-se amb un mínim de dos mesos d’antelació, atès que és necessari que el prenedor estigui d’acord. Si l’asseguradora no respecta el termini o opta per prescindir de la comunicació, pots negar-te i exigir que es mantingui l’import anterior. A més, la llei també et permet cancel·lar l’assegurança si avises amb un mes d’antelació a la data de venciment.

Desapareix el motiu de l’assegurança

Poden donar-se dues situacions que impliquen que el motiu per a la contractació de l’assegurança deixa d’existir, però el procediment no és igual. Si per exemple donem de baixa un vehicle, caldrà continuar pagant les quotes fins al venciment sense poder reclamar res. L’asseguradora és lliure de retornar o de conservar aquesta prima per a una altra assegurança. No obstant això, si es tracta d’un préstec bancari que arriba a la seva fi, pot sol·licitar-se la cancel·lació i l’entitat ha de retornar la prima que no es va utilitzar.

Amb quant temps cal avisar per a cancel·lar una assegurança?          

Ara que ja saps quins són els motius legals per a cancel·lar una assegurança, toca conèixer el més important: els terminis per a cancel·lar. Aquests no són sempre els mateixos, i varien en funció de la raó que determini la nostra decisió.

Si tornem als casos esmentats, quan volem canviar de companyia o deixar d’utilitzar el tipus d’assegurança contractada, la comunicació ha de ser com a mínim de trenta dies abans de la data de venciment. Aquest termini és el mateix per a totes les assegurances vigents, com les de cotxe o moto, la de vida o la de la llar. Si aquestes dues últimes estan vinculades a un préstec bancari, el termini passa a ser de seixanta dies.

Quan es tracta d’una assegurança acabada de contractar i s’aplica el dret al desistiment, el termini legal per a notificar la cancel·lació és de catorze dies. Si és una assegurança de vida, són trenta dies.

¿ Com cancel·lar la pòlissa d’una assegurança?

A més de respectar els terminis, també cal tenir molt clar com cancel·lar la pòlissa d’una assegurança, perquè si no triem la via que marca la llei, la notificació no tindrà cap valor. Tingues en compte també que cada companyia pot tenir la seva pròpia via per a la comunicació.

En general, s’envia una carta per correu certificat a la seu de l’asseguradora. Pots triar qualsevol model de notificació, sempre que indiquis les teves dades personals, com a nom complet i DNI o equivalent, i el motiu de l’escrit amb data. Guarda sempre el justificant de recepció.Algunes permeten l’enviament d’un Burofax.

Altres opcions que algunes companyies ofereixen és la comunicació per via telefònica, a través de l’àrea de clients de la pàgina web, mitjançant un formulari o per correu electrònic. Et recomanem que consultis quines són les que permet la teva asseguradora i que comuniquis la teva decisió amb la suficient antelació.