Actualitat Mútua

Més festes que mai a les oficines de la Mútua!

aniversari maria-reduidaAl llarg d’aquest primer quadrimestre de l’any ja s’han celebrat 42 festes d’aniversaris a l’Espai Mútua, de les 17 oficines que compten amb aquest servei, i que tant d’èxit han tingut.

El servei Espai Mútua transcendeix el concepte d’espai, de simple lloc físic, per convertir-se en quelcom més ampli que pretén identificar la Mútua davant els mutualistes, i també de la societat en general, amb un alt nivell de servei i d’exclusivitat.

La nostra voluntat es posicionar-nos com una mútua diferent a les altres, que ofereix un intangible de qualitat molt superior a la mitjana, no només per l’alt nivell de prestacions i cobertures que oferim, sinó per un tipus de servei exclusiu amb el que busquem, principalment, aportar un valor diari, real i palpable, als nostres socis.A la Mútua hem deixat enrere el concepte tradicional d’oficina i hem creat autèntics espais de trobada i de participació.