Sector assegurances

Malalties preexistents: Què passa si ocultes malalties en contractar una assegurança mèdica?

Les malalties preexistents fan referència al quadre mèdic de malalties o patologies que qui desitja contractar un assegurança de salut ha patit amb anterioritat o que encara afecten la seva salut. Conèixer-les és fonamental a l’hora d’elaborar les condicions de la pòlissa. Però, què succeeix si algú opta per ocultar malalties a l’assegurança mèdica?

enfermedades existentes mentir seguro

Què són les malalties preexistents en les assegurances?      

Com dèiem en la introducció, les malalties preexistents són aquelles patologies, malalties o lesions que una persona té o ha tingut abans del moment de la contractació d’una pòlissa de salut. Totes elles són part dels seus antecedents mèdics i, tal com indica el mateix terme, ja existien de manera prèvia.

Els exemples més comuns són la diabetis, les patologies cròniques, l’epilèpsia, la depressió o el càncer. No obstant això, han d’haver estat diagnosticades i haver-se rebut tractament. Però, per què és tan important conèixer aquesta informació per a una companyia asseguradora?

Com que la finalitat d’una assegurança de salut és oferir una cobertura davant els problemes mèdics que puguin aparèixer, en el cas que aquests estiguin directament relacionats amb quelcom que el client ja va patir, en quedarien fora.

Dit d’una altra manera, una pòlissa se centra únicament a donar protecció davant la incertesa del que pugui passar-nos al futur respecte a la salut, i no és una via per a accedir a atenció mèdica i tractaments, per a malalties que ja es patien, a un preu reduït.

Què passa si menteixo en l’assegurança i oculto malalties preexistents?

El problema sorgeix quan algú es planteja ocultar malalties a l’assegurança mèdica; una situació que es considera frau. Per a obtenir el màxim d’informació que sigui possible sobre l’estat de salut previ, les companyies asseguradores realitzen un qüestionari que, a vegades, també pot anar acompanyat d’una anàlisi mèdica.

Haver patit malalties amb anterioritat, no és motiu per a rebutjar una pòlissa, ja que pràcticament qualsevol persona ha sofert alguna lesió o malaltia al llarg de la seva vida. El que passarà és que aquesta patologia preexistent i els tractaments que pugui requerir en el futur quedaran exclosos de la pòlissa.

Si, per contra, s’opta per mentir a l’assegurança mèdica, la situació canvia de manera dràstica. Si l’asseguradora descobreix que s’ha omès la informació intencionadament, podrien succeir dues coses.

La primera és que s’inclogui una clàusula addicional al contracte en la qual s’estableixi que es tractava d’una patologia preexistent i que, per aquest mateix motiu, queda exclosa i no s’assumirà cap cost que estigui relacionat amb ella. La segona situació serà l’anul·lació de la pòlissa contractada.

Una tercera possibilitat seria el que la malaltia preexistent fos asimptomàtica i, per tant, ni tan sols el client sabés de la seva existència. Quan això succeeix, es considera que no s’ha actuat de mala fe i, en conseqüència, s’opta per una negociació.

Hi ha assegurances que cobreixin les malalties preexistents?

Les companyies asseguradores poden assegurar a persones que compten en el seu historial mèdic amb malalties preexistents, ja que, com ja indiquem, el que és poc habitual és que no s’hagi patit mai cap malaltia. Però atès que aquestes patologies poden ser cròniques, el cost del tractament serà molt elevat, per la qual cosa es queden excloses de la cobertura.

Cada companyia estableix les seves pròpies condicions i normes en la contractació. Algunes són considerades de risc exclòs directe, atès que se sap que ocasionaran una despesa contínua. Tanmateix, n’hi ha unes altres que hauran de ser valorades per un metge i, en funció de la seva opinió, es decidirà si són excloses o no.

La pregunta que pot sorgir ara és la de si existeix alguna assegurança de salut que cobreixi aquestes malalties preexistents. La resposta no és un no rotund perquè pot haver-hi alguna excepció. Però la norma dicta que és molt improbable, ja que la companyia estaria ocasionant-se de manera voluntària una despesa molt elevada. Atès que es tracta d’un negoci, l’objectiu és protegir els seus interessos.

En el cas que es tingui alguna malaltia, la recomanació és valorar diferents plans de salut fins a trobar aquell que més s’ajusta al que es necessita o que ofereixi cobertures més grans.

Si bé no es cobrirà la patologia, sí que existeixen algunes pòlisses que donen l’opció de pagar una prima mensual més elevada. A canvi d’aquest increment, es poden cobrir determinats tractaments regulars, així com la cura mèdica o algunes cirurgies.

Des de MGC Mútua, el nostre suggeriment és que, abans d’ocultar malalties preexistents a l’assegurança mèdica, optis per ser clar i negociïs amb diferents companyies, fins que aconsegueixis aquella que t’ofereixi més seguretat per a la teva salut.