Salut i medicina

La vitamina D et pot protegir contra la COVID-19?

Sabem que la vitamina D és essencial per a la salut dels ossos i dels músculs, però també té un paper decisiu en el sistema immunitari. Els científics s’han demanat si una dosi abundant d’aquesta vitamina, tan associada al sol, pot protegir contra la COVID-19.

El cas és que s’han detectat nivells baixos de vitamina D en pacients de COVID-19 amb símptomes greu, però no hi ha proves que en demostrin la causalitat; dit altrament, no es pot afirmar que l’estat de gravetat és per manca d’aquesta vitamina. De tota manera, la ciència s’interroga s’hi pot contribuir o no. Què en sabem de la vitamina D i la COVID-19?

Com afecta el sistema immunitari la vitamina D

El sistema immunitari és com anomenem la complexa xarxa de cèl·lules i proteïnes que treballen plegades per defensar el cos contra les infeccions i les malalties. De manera molt simple direm que el conformen les respostes ‘innates’ i ‘adaptatives’, i la vitamina D actua en tots dos casos.

La immunitat innata és la primera línia de defensa contra els microbis estranys. Actua de manera ràpida i no específica: té com a raó de ser frenar immediatament l’expansió del microbi. La immunitat adaptativa, en canvi, es construeix al llarg del temps, perquè el sistema immunitari recorda els microbis que ja havia eliminat; és a dir, actua quan falla el sistema innat.

La vitamina D no tan sols activa el sistema immunitari, sinó que potencia la funció de les cèl·lules responsables de les respostes immunitàries, com ara els limfòcits T i els macròfags, que combaten la inflamació. Per tant, sembla que no ha de sorprendre que la manca de vitamina D s’associï a més vulnerabilitat a l’hora d’agafar una infecció i a les malalties i als trastorns del sistema immunitari; però fixar-se només en la vitamina D és considerar un únic aspecte del tema.

Hi ha molt factors que afecten el nivell de vitamina D a la sang. Els nivells baixos són habituals en persones obeses, sedentàries, fumadors, persones que surten poc o segueixen dietes deficients… I tots aquests factors causen moltes malalties comunes. Així doncs, pot ser que els valors baixos de vitamina D reflecteixin un cert estil de vida.

A més a més, la vitamina D és un reactiu negatiu de fase aguda, cosa que vol dir que els nivells de vitamina disminueixen com a resposta a la inflamació o la infecció. I molta gent té inflamació abans de desenvolupar una malaltia, la qual pot fer minvar el nivell de vitamina D; és a dir, és la malaltia que causaria el descens de la vitamina en comptes de ser la manca de vitamina un desencadenant de la malaltia.

Això, però, no minimitza gens la importància de la vitamina D. Si els valors en són molt baixos, es pot malmetre l’estructura òssia per manca de calci. Una altra àrea en què la vitamina D té un paper important és la que constitueixen les infeccions respiratòries agudes. En una metanàlisi de 40 assaigs duts a terme a la Universitat Queen Mary, de Londres, es va trobar que els suplements de vitamina D reduïen el risc de patir infeccions del tracte respiratori, i eren especialment efectius en els pacients amb deficiències respiratòries greus. Malgrat tot, actualment tenim poques proves que demostrin que els suplements de vitamina D puguin prevenir o tractar la COVID-19.

Vitamina D i COVID-19

Ja hem vist que hi ha diversos estudis que corroboren que els nivells baixos de vitamina D s’associen a complicacions greus de la COVID-19. Dit altrament, si tens manca de vitamina D, és més probable que vagis a parar a l’hospital en cas que t’encomanis de COVID-19. Ara bé, cal insistir que això no prova pas una relació de causa-efecte. Ara per ara, la comunitat científica investiga si és possible que sigui d’aquesta manera.

Factors que poden causar manca de vitamina D

Hi ha factors que influeixen en el risc de disminució de la vitamina D, entre els quals trobem:

Dieta inadequada

La font principal de vitamina D és el sol, encara que si s’inclou una dosi de vitamina D a la dieta es pugui pal·liar una manca d’exposició solar.

Recordem que els aliments més rics en vitamina D són el peix blau (sardina, arengada, salmó i truita), els ous, la llet i els lactis i l’oli de fetge de bacallà.

Falta de sol

La deficiència de vitamina D és més usual en persones que passen poca estona a l’aire lliure, és a dir amb menys exposició solar. Malauradament aquí hi podem incloure la majoria dels malalts. Cal tenir en compte, també, que a mesura que ens fem grans la pell perd la capacitat de convertir la llum en vitamina D.

Color de la pell

La melanina, el pigment natural de la pell, redueix la capacitat de la pell de convertir els raigs solars en vitamina D. Les persones de raça negra, asiàtica o les minories ètniques amb una altra tonalitat de pell necessiten estar-se més estona al sol per produir la quantitat de vitamina D que és imprescindible.

El pes

La vitamina D és liposoluble (és a dir, soluble en greixos), cosa que significa que s’adhereix al greix. L’obesitat augmenta el risc de tenir manca de vitamina D, perquè la “segrestra” i en fa disminuir la disponibilitat.

Conclusions

Tingues cura dels valors de vitamina D. L’Acadèmia Nacional de Medicina dels Estats Units (l’antic Institute of Medicine o IOM) calcula que la dosi diària hauria de ser 400 unitats per als adults i els infants, i la dobla fins a 800 u. diàries per a les embarassades o les dones que alleten. Una unitat equival a 0,025 µg (micrograms), per tant, 400 u. = 10 µg.

Hi ha diverses raons per vigilar el nivell de vitamina D. Hem vist que mantenir-la en els valors adequats és bo per als ossos i els músculs. De la mateixa manera, hem explicat que, encara que els nivells siguin adients, no pots evitar pas d’agafar la COVID-19, si acaba passant. Ara bé, el fet evident és que si te n’encomanes i els valors de vitamina D són òptims, els símptomes de la infecció seran més lleus.

No t’equivoquis, però, pensant que no te n’encomanaràs perquè tens els nivells adequats de vitamina D! Així doncs, continua fent servir la màscara, evita el contacte amb les persones amb qui no convius, estigues-te a casa tant com puguis i renta’t les mans a fons i sovint.