Actualitat Mútua

La Mútua General de Catalunya oferirà les cobertures de salut al Col·legi d’Economistes de Catalunya

El Col·legi d’Economistes de Catalunya va designar la Mútua General de Catalunya com a mutualitat per a prestar les cobertures asseguradores a tots els col·legiats i als seus familiars, als despatxos professionals i als seus treballadors, la qual cosa s’ha concretat mitjançant l’acord de col·laboració signat entre ambdues entitats, el passat 11 d’abril.

La signatura de l’acord va tenir lloc a la seu de l’entitat asseguradora entre Maurici Oliver gerent del Col·legi d’Economistes, i Daniel Redondo director general de la Mútua.

Amb una trajectòria de 35 anys, la Mútua General de Catalunya, amb seu a Barcelona, és una entitat asseguradora sense ànim de lucre, especialitzada en assegurances de salut, que destina la totalitat dels beneficis que obté a l’ampliació i a la millora de cobertures i serveis.

Els mutualistes poden accedir a tot tipus de prestacions que donen cobertura a diversos aspectes de la seva salut, incloent programes de medicina preventiva. L’entitat ofereix les màximes prestacions amb la millor relació qualitat preu, fugint de les ofertes comercials que resten o limiten cobertures importants. A més, ofereix un amplíssim quadre mèdic, sense restriccions de centres o equips mèdics de prestigi.

En el darrer estudi publicat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona la Mútua és considerada, pel col·lectiu mèdic, un any més, com l’entitat de caràcter mutualista més ben valorada de Catalunya.

La Mútua té una amplia presència a Catalunya i Balears, i des de 2017, a València, amb un total de 22 oficines, la major part de recent inauguració, conformant un nou concepte d’oficina més propera i participativa.

El Col·legi d’Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment dels seus objectius, que es regeix pel Reglament Orgànic Transitori i per la Llei de Col·legis Professionals aprovada pel Parlament de Catalunya.

Actualment el Col·legi, que compta amb més de 8.000 col·legiats dedicats professionalment a les diferents vessants de l’economia i l’empresa, està considerat com una institució que, a través de l’organització d’activitats i serveis molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels professionals i com un fòrum d’opinió obert a la societat en general