Salut i medicina

La importància de les revisions mèdiques

La prevenció de la malaltia a través de les revisions és fonamental per tenir cura de la salut i millorar la qualitat de vida. La doctora Juliana Martínez, especialista en medicina general del Centre Mèdic MGC, ens explica quines són les revisions mèdiques més habituals i cada quant és recomanable fer-les.

Per què és recomanable fer revisions mèdiques? Tots tenim una tendència natural a cuidar-nos i a tenir cura del nostre entorn familiar i sempre donem consells amb la nostra millor voluntat. Per a mi, com a metge, mantenir la salut de cada pacient i que tota la població visqui en un entorn saludable és tan important com per a tu, i per això des del ram sanitari fem el mateix: oferim recomanacions personalitzades i a nivell social.

La prevenció és una de les eines fonamentals per tenir cura de la salut, i per això és important anar fent revisions periòdiques per detectar qualsevol problema com més aviat millor. Les revisions mèdiques es fan sempre individualitzades i adaptades a cada persona. I es parteix de dues posicions: el malalt patològic, que té una malaltia que intentem que no s’agreugi, i el malalt sa, que volem que continuï en aquest nivell alt de salut.

Cada quant és recomanable fer una revisió mèdica? Gairebé totes les revisions es programen cada dos anys, però en determinats pacients preferim fer una revisió anual. Per exemple, és recomanable fer una anàlisi de sang cada any, perquè els nivells de colesterol poden variar amb facilitat segons el nostre estil de vida. I, de la mateixa manera, també és recomanable fer un control regular del pes, perquè en un any un excés de pes és fàcilment solucionable, però al llarg de dos o tres anys és més difícil perdre’l i cada vegada costa més.

Quines revisions mèdiques són les més habituals? Les revisions mèdiques recomanades es fan en funció de l’edat i el sexe. Les més freqüents són el control de la tensió arterial i el control de pes, per, en cas necessari, prevenir el sedentarisme i evitar així l’obesitat, que pot repercutir en molts problemes de salut.

Després, en funció de cada persona, se solen fer controls específics. La densitometria per al cribratge de l’osteoporosi s’ha de fer a partir de la menopausa en les dones i a partir dels 55 o 60 anys en els homes –que són els grans oblidats i també s’han de fer aquests estudis–. Una altra de les revisions importants per a tots dos sexes és la valoració de la possibilitat d’el càncer de còlon, que s’ha de fer a partir dels 45 o 50 anys mitjançant una colonoscòpia o el control de sang a la femta.

També és convenient fer controls visuals i auditius diaris, perquè amb el pas del temps es perd qualitat de la visió i de l’audició, fet que pot provocar situacions d’aïllament. Moltes persones poden patir petites depressions perquè no entenen el que es diu i no s’atreveixen a participar en la conversa, i simplement el que tenen és un dèficit auditiu que es pot solucionar fàcilment.

També cal fer revisions cutànies, sobretot en persones molt blanques o en persones que han pres molt el sol, perquè la pell té memòria i és al cap dels anys quan les conseqüències es comencen a manifestar en forma de taques. Aquestes taques s’han de controlar anualment per detectar de manera precoç qualsevol lesió que pugui derivar en un càncer de pell.

També són importants els controls ginecològics anuals, que es fan amb la freqüència que determini l’especialista depenent de cada pacient. O altres controls individualitzats que depenen, per exemple, de si la persona és fumadora i necessita espirometries més freqüents. O si una persona necessita controls d’orina (és recomanable preguntar per les petites fuites d’orina, que en les dones són molt freqüents a partir d’una certa edat).

A més dels aspectes físics, els metges també hem d’intentar controlar situacions socials, com ara el risc de maltractaments o el risc de depressió, que es detecten en el dia a dia. No és un control que s’hagi de fer un cop a l’any, sinó que són uns riscos que hem de tenir presents en el tracte amb els nostres pacients i, de tant en tant, anar temptejant i preguntant per poder detectar-los.

Quines revisions s’han de fer durant la infància i l’adolescència? En la infància, els controls els fan els pediatres i estan molt enfocats al correcte desenvolupament de l’infant. Es valora com va guanyant pes i alçada, i també la seva evolució psicològica. I, sobretot, és molt important controlar els calendaris de vacunació i posar cada vacuna en el període que toca. En general, el pediatre explora l’infant, el valora, el pesa i el mesura, i comprova que el seu desenvolupament psicomotriu sigui l’adequat.

No obstant això, en l’adolescència les revisions de salut no solen ser tan freqüents, perquè a aquesta edat el pacient se’ns comença a escapar de les mans. Ja no fa gaire cas als paresi tampoc va a tu, com a metge, perquè no té cap malaltia. És important, però, parlar amb l’adolescent i fer una mica de reflexió sobre la seva situació perquè vagi amb compte amb les relacions sexuals de risc i amb l’alcohol. I és molt important, per evitar el sedentarisme, insistir en els beneficis de l’esport, sobretot acompanyat d’una bona alimentació. Com que ja no solen fer tant cas als pares, no hi ha tant control i per aquí es pot començar a escapar una bona salut, però hem d’intentar-ho en la mesura del possible.

Com podem sol·licitar una revisió mèdica? A la Mútua recomanem al pacient que es faci revisions anuals. Si un pacient vol sol·licitar una revisió mèdica es pot adreçar directament al personal d’administració, que programarà totes les proves i li assignarà un metge de capçalera que analitzarà els resultats al llarg de les revisions anuals. Juntament amb les exploracions anteriors, es fa una comparació per veure l’evolució d’un any a l’altre: si el pacient continua en el mateix estat de salut o hi ha alguna cosa que ha variat de manera significativa, com ara el pes, l’espirometria, el ritme cardíac… En aquest cas li oferim una recomanació adequada a la situació. I si durant l’any hi ha alguna situació puntual en què necessita assistència mèdica, com a metges de capçalera el tornem a visitar per estar al corrent de la seva evolució.