Actualitat Mútua, Entrevistes

“Intentem solucionar els problemes que té el professional perquè, en definitiva, això redunda en benefici del pacient.”

Dr.Andreu MartinezEl Quadre Facultatiu de la Mútua és molt extens, amb més de 9.000 referències només a Catalunya i Balears. Els nostres col·laboradors ofereixen un servei assistencial de molta qualitat. De fet, el Quadre Facultatiu és un dels punts forts de la Mútua: l’atenció mèdica de primer nivell que ofereixen els metges i centres assistencials és el que més es valora per part dels mutualistes. Les enquestes de qualitat que fem per quantificar el grau de satisfacció en l’atenció rebuda, així ho manifesten. El Dr. Andreu Martinez es va incorporar a l’entitat el1988. Se sent molt orgullós de la feina que s’ha fet al llarg de tots aquests anys. Actualment és sotsdirector general, director mèdic i director tècnic de salut.

Quin balanç en fa de la seva trajectòria i, també, de la Mútua?

Molt positiu a nivell personal i professional. Quan vaig entrar, ara fa 27 anys, treballàvem 13 o 14 persones. Era una mútua focalitzada exclusivament a l’Hospital General de Catalunya, i per tant, amb un quadre únicament de l’hospital i orientada als socis de l’hospital. Actualment, tenim un quadre mèdic que, de ben segur, és el més ampli de Catalunya i gairebé hem triplicat el número de socis de llavors, que eren aproximadament 30.000.

Els metges del Quadre ens manifesten que a la Mútua som propers, que som ràpids i que sempre responem. Creu que tenim motius per presumir, per estar satisfets de la bona relació que tenim?

Sí, crec que tenim motius per presumir i més, veient com estan actuant altres entitats. Com a metge a mi m’agradaria que em responguessin quan tinc un dubte o un problema. M’agradaria que m’escoltessin, i per això a mi m’agrada escoltar. El que vull dir és que intentem solucionar els problemes que té el professional perquè, en definitiva, això redunda en benefici del pacient. La nostra funció és donar el millor servei als assegurats, per tant, un problema d’un metge que no atenem representa un problema que estem traslladant del metge a un assegurat, que sortiria perjudicat, cosa que ni volem ni permetérem que passi.

motiusperpresumirEs tracta, doncs, de trobar l’equilibri entre l’entitat, l’assegurat i el metge?

Sí. És un equilibri que descansa en aquestes tres potes. Nosaltres, com entitat, hem de mantenir les millors condicions i preservar que els metges se sentin satisfets de formar part de la Mútua, tenint en compte la complicada situació econòmica de mercat en la que ens movem i la competència ferotge que ajusta al màxim les primes. El professional s’ha de sentir ben tractat perquè sinó, com és lògic, no parlarà bé de nosaltres i repercutirà en l’assegurat, que rebrà una opinió dolenta. L’assegurat, a més, està sotmès a imputs del mercat a tots els nivells, sobretot sobre primes baixes. L’assegurat ha de sentir-se satisfet del que rep, tant pel que fa al tracte del metge que l’atén com pel servei . Si qualsevol de les tres potes falla, tot es trenca.

Com a metge, i com assegurat, perquè recomanaria la Mútua? Què ens fa diferents?

Potser és cert que la percepció de la gent és que totes les asseguradores donem el mateix i, de fet, el punt de partida és aquest, però la diferència la marca que entitats com la nostra es preocupen d’allò que és més seriós: la quimioteràpia, la radioteràpia, els anticossos monoclonals, les noves tecnologies, la genètica molecular, els estudis genètics… En definitiva, és poder oferir els nous avenços, tant diagnòstics com terapèutics. Aquestes prestacions acostumen a tenir un cost molt elevat i sovint la major part dels assegurats ho desconeix fins que no pateixen determinades malalties, que és quan són conscients de la cobertura que tenen. Quan analitzem el ventall de prestacions que oferim a La Mútua, sens dubte som l’asseguradora que més ofereix. A més, som una entitat sense ànim de lucre i la nostra gestió es dirigeix a reinvertir els recursos que obtenim en l’ampliació de les prestacions. Per altra banda, també, ens preocupa el desenvolupament de tecnologia pròpia, amb aplicacions informàtiques pràctiques i innovadores, que ens permetin agilitar la comunicació amb els nostres col·laboradors i amb els mutualistes, per tal de resoldre els tràmits, de manera fàcil i immediata, a la nostra oficina virtual.

Què opina de la concentració d’hospitals? Creu que pot dificultar el poder mantenir l’ampli quadre mèdic que posem a disposició dels mutualistes?

Malgrat els moments de dificultats que hem viscut i que encara ens toca viure, a la Mútua mantenim l’extens i qualificat quadre facultatiu. Es un fet, aquest, especialment remarcable. Més quan els nostres competidors, amb caràcter general, no fan altra cosa que reduir els seus quadres mèdics, i retallar els honoraris dels metges i centres, provocant la reducció inevitable de la seva qualitat. La nostra missió és mantenir una bona relació amb els diferents grups hospitalaris per a poder gaudir de les millors condicions per als nostres assegurats.