Salut i medicina

Grip o COVID? Llegeix aquí com es poden diferenciar

Con gripe

El protagonisme que la COVID-19 ha agafat a les nostres vides ha fet que oblidéssim, tal vegada, el nostre visitant anual: la grip, que està a punt d’arribar, i enguany és menys desitjada que mai.

Esperem que no et calgui demanar-te si tens la grip o bé la COVID. De tota manera, per si de cas, val més explicar quines diferències hi ha entre totes dues.

En què es diferencien la grip i la COVID-19

Totes dues són malalties respiratòries, cosa que significa que afecten l’aparell respiratori, i ambdues es poden encomanar, però les causen virus diferents.

La COVID-19 és fruit de la infecció per un coronavirus conegut com a SARS-CoV-2 i la grip és una soca més de les nombroses que hi ha del virus amb el mateix nom (és a dir grip). Falta molt per saber-ne més sobre la COVID-19 i sobre quin virus n’és la causa.

Grip vs. COVID-19: símptomes

Els símptomes de totes dues malalties poden oscil·lar entre lleus i greus, i ambdues poden causar pneumònia. Per a l’Organització Mundial de la Salut (OMS), un cas lleu (mild) no exigeix hospitalització.

Com que totes dues malalties tenen símptomes comuns, el diagnòstic definitiu demanarà de fer-se alguna prova. Aquests símptomes són:

 • Febre
 • Sensació de fred
 • Tos
 • Manca d’alè
 • Cansament
 • Ragera de nas
 • Congestió nasal
 • Falta de gana
 • Mal de cap
 • Gola irritada
 • Dolors corporals
 • Pèrdua o canvis en l’olfacte i el gust.

La clau per distingir aquestes malalties és determinar quins símptomes predominen. En la COVID són la febre alta, una tos insòlita i continuada i la pèrdua (o canvis) dels sentits de l’olfacte i el gust. Per la seva banda, la grip pot fer que sentim, al començament, un enfredoriment general, i té símptomes associats com ara el nas que degota, la congestió nasal i la gola irritada; però ràpidament es manifesten símptomes nous, per exemple la febre alta, els dolors generalitzats (fins i tot intensos) i un cansament i fatiga extrems.

També hi ha diferències en el temps entre el contagi i la manifestació dels símptomes. Habitualment, la COVID-19 apareix al cap de cinc dies d’encomanar-se’n, però també hi ha casos que afloren només dos dies després, i d’altres que arriben als 14. Els símptomes de la grip es manifesten normalment dos dies després de la infecció, però poden trigar a aparèixer fins a quatre dies.

Grip vs. COVID-19: transmissió

Totes dues es disseminen de la mateixa manera: mitjançant el contacte i les microgotes de les secrecions respiratòries, com a resultat dels esternuts, la tos i, fins i tot, l’acció de parlar. Aquestes gotetes es dipositen a les mucoses (boca i nas) de la gent que tens a la vora, o bé resten suspeses en l’aire i, quan s’inhalen, van a parar directament als pulmons.

La infecció es pot produir per contacte directe amb algú infectat, per exemple quan li estrenys la mà. O si toques cap superfície o objecte que conté el virus i, a continuació, et fregues la boca, els ulls o el nas sense haver-te rentat abans les mans.

Totes dues malalties són contagioses, tal com s’ha explicat. Tanmateix, les proves més recents indiquen que la COVID-19 encara ho és més, i s’escampa amb més rapidesa que la grip. És més habitual que els adults l’encomanin als infants, al contrari del que passa amb la grip, que normalment s’encomana de criatures a adults.

Una persona infectada pot disseminar la COVID-19 dos dies abans que n’apareguin els símptomes i, fins i tot, pot continuar sent un focus de contagi encara que els símptomes hagin desaparegut. La majoria dels malalts la poden transmetre durant deu dies i, per aquest motiu, cal imposar-se un aïllament de 14 dies a fi d’evitar-ne la propagació.

Els malalts de grip, per la seva banda, la poden encomanar en general un dia abans que se’n manifestin els símptomes i, habitualment, això dura fins a una setmana més tard. Ara bé, poden transmetre la malaltia fins i tot quan n’han desaparegut completament els símptomes.

Grip vs. COVID-19: grups de risc

Segons l’OMS, les persones amb més risc d’agafar la grip són les criatures, les dones embarassades, la gent gran, els pacients de malalties cròniques i els qui tenen els sistemes immunitaris afeblits. De la mateixa manera, la gent gran i els malalts crònics són els més vulnerables a la infecció per COVID-19.

Les persones amb un risc més elevat de contreure la COVID són els qui tenen els sistemes immunitaris afeblits o els qui pateixen malalties greus. Per exemple, els qui se sotmeten a un tractament de radioteràpia o quimioteràpia o les persones amb òrgans trasplantats.

Els pacients amb diabetis, malalties cardíaques o amb problemes pulmonars constitueixen els grups de risc moderat.

Grip vs. COVID-19: complicacions

Totes dues malalties poden derivar en complicacions entre moderades i greus. La COVID-19 és la pitjor de totes dues i té més probabilitats de degenerar en una malaltia greu o bé la mort del pacient.

Prop del 15 % dels casos són greus, d’acord amb l’OMS, i aproximadament el 5 % dels casos són crítics —aquí cal comptar-hi els qui requereixen de ser intubats per sobreviure.

Les complicacions que s’associen tant a la grip com a la COVID-19 són:

 • Pneumònia
 • Fallida respiratòria
 • Síndrome de dificultat respiratòria aguda
 • Fallides cardíaques (atac de cor i infart)
 • Sèpsia (o septicèmia i infecció generalitzada)
 • Fallides multiorgàniques
 • Infamació del cor, del cervell o dels teixits musculars
 • Empitjorament de les malalties prèvies
 • Infeccions bacterianes secundàries
 • Defunció

Altres complicacions de la COVID-19 són: coàguls de sang a les venes o artèries i la síndrome inflamatòria multisistèmica pediàtrica. En l’apartat d’altres complicacions de la grip, hi trobem les infeccions de les orelles i dels sins nasals.

Grip vs. COVID-19: tractament

La majoria dels infectats, tant per grip com per COVID-19, no necessita tractament mèdic. En alguns casos, a criteri del metge, es poden prescriure fàrmacs antivirals a malalts de grip, que ajuden el cos a lluitar contra la infecció i a reduir la durada de la malaltia. En el cas de la COVID-19, ara com ara no hi ha antivirals o altres tractaments per combatre-la.

Les pautes globals per pal·liar-ne els símptomes tant de l’una com de l’altra són:

 • Repòs absolut i hidratació màxima
 • Paracetamol o ibuprofè per fer davallar la febre i calmar els dolors musculars
 • Amb tos, cal evitar ajeure’s panxa enlaire.

Grip vs. COVID-19: prevenció

En el cas de la grip, el remei més efectiu per prevenir-la es posar-se el vaccí anual. El vaccí varia cada any, en funció de les soques prevalents.

Malauradament encara no s’ha trobat cap vaccí contra el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. L’acció més efectiva per prevenir-ne la infecció és guardar la distància, es a dir evitar cap contacte amb persones amb les quals no es comparteixi l’habitatge. I, com sempre, tapar-se el nas i la boca i rentar-se bé les mans.