Salut i medicina

Fotoprotecció i sentit comú

Les recomanacions de fotoprotecció inclouen mesures que bloquegen l’absorció de la radiació ultravioleta (UV) per la pell (roba, barret, parasol, filtres solars) combinades amb l’ús del sentit comú.

És fonamental per a cada persona conèixer el seu fototip, és a dir, el tipus de pell respecte a la quantitat de rajos UV que pot suportar sense cremar-se. Quan més clar sigui el fototip, més necessitat de protecció. Així mateix, s’ha d’extremar la protecció en nens i adolescents, ja que les cremades al llarg dels primers 20 anys es relacionen amb el risc de desenvolupar un càncer de pell el el futur. La radiació és més intensa entre les 11 i les 16 hores, raó per la qual s’ha d’evitar l’exposició al sol en aquest període. L’àmbit de protecció no s’ha de restringir a la platja, sinó a totes les activitats que es realitzen a l’aire lliure, ja sigui d’oci , com esportives o laborals. Hem de recordar que en determinades situacions la intensitat dels rajos UV no disminueix tant com cabria pensar, com els dies nuvolats d’estiu, dins l’aigua o sota un para-sol.

En l’actualitat, la mesura de fotoprotecció més habitual és l’us de cremes amb filtre solar. Es tracta d’uns productes químics que, aplicats sobre la pell, atenuen el risc i l’acció perjudicial de l’exposició als rajos solars. Convé no sobreestimar la seva eficàcia, ja que no ho són tot en les mesures de protecció al no protegir absolutament de la radiació ultravioleta (UV). La seva utilitat disminueix si ofereixen una falsa sensació de seguretat que provoqui més temps d’exposició al sol.

L’elecció del protector acostuma a decidir-se en funció del factor de protecció solar (FPS), que és l’índex que mesura la capacitat protectora del filtre davant els UV i que figura a l’etiqueta amb un número. Així, un producte amb FPS 15 ens indica que la pell en la que s’aplica pot estar exposada als rajos UVB 15 vegades més temps sense cremar-se que aquesta mateixa pell sense filtre. Per tant, el FPS és només un valor orientatiu sobre el temps durant el qual el filtre evita la cremada solar, i per elevat que sigui no suprimirà el bronzejat. Tampoc és un valor absolut des del punt de vista que molts factors poden variar l’efecte real del FPS, així com la forma i quantitat de la seva aplicació, el tipus d’excipient, la seva resistència a l’aigua o la transpiració. Tot i que el mínim FPS que té utilitat de fotoprotecció és el FPS 15, en persones de pell clara és necessari l’ús de filtres de FPS 40 a 60.

Fotoprotectors químics i filtres físics

Podem distingir dos tipus principals de fotoprotectors segons el seu mecanisme d’acció, En primer lloc, els fotoprotectors químics, que absorbeixen la llum solar, evitant així que la radiació perjudiqui la pell. Per altra banda, existeixen els anomenats filtres físics. Són substàncies inerts formulades a base de pols minerals que reflecteixen la radiació com un mirall. Els químics són el tipus de protector més utilitzat ja que són fàcils d’aplicar i més cosmètics, ja que no deixen residus a la pell com els físics. És necessari posar-los, al menys 30 minuts abans de l’exposició solar, ja que la pell ha d’absorbir el fotoprotector per tal que sigui eficaç.

A més, al ser absorbits, aquests protectors poden causar al·lèrgies o intoleràncies, raó per la qual son menys recomanables per als nens. Els filtres físics són més eficaços, ja que bloquegen els UVA i els UVB, actuen des del mateix moment de ser aplicats i tenen menys risc d’al·lèrgia. No obstant, en l’actualitat existeixen moltes formulacions que inclouen filtres físics i químics, combinant d’aquesta manera eficàcia i cosmètica adequada a cada tipus de pell, ja sigui la més delicada dels nens, com les pells seques que requereixen excipients hidratants o pells grasses que necessiten fórmules més fluides.