Salut i medicina

Coronavirus: els efectes a llarg termini

Los efectos a largo plazo del coronavirus

La majoria de malalts de COVID-19 es recupera del tot al cap de poques setmanes. Ara bé, una investigació ha revelat que alguns pacients, fins i tot si n’han tingut símptomes lleus, poden arrossegar problemes després de fer-ne la recuperació.

Aquests trastorns poden durar uns quants mesos i deixar lesions permanents, a banda de fer augmentar el risc de tenir altres malalties com ara la síndrome de la fatiga crònica. A continuació, descriurem els efectes que pot causar el coronavirus a llarg termini.

Possibles efectes duradors del coronavirus

Fins ara els experts n’han pogut identificat diversos. S’han trobat lesions permanents als pulmons i al cor, principalment en els pacients que són ingressats a les unitats de cures intensives.

També s’ha observat que hi ha pacients amb problemes neurològics, que afecten el cervell o la medul·la espinal; d’altres mostren símptomes semblants als qui tenen encefalomielitis miàlgica (EM, o síndrome de fatiga crònica) incipient.

I, finalment, s’ha comprovat que incideix en la salut mental. Encara que sembli exagerat, la realitat és que es tracta d’una malaltia nova, de la qual se sap relativament poca cosa i que no únicament ha alterat les nostres vides, sinó que ha fomentat la preocupació i la por. Tot això, doncs, pot acabar perjudicant la salut mental.

Símptomes duradors del coronavirus

Uns quants senyals i símptomes que podrien indicar que pateixes efectes del virus són:

 • Manca d’alè
 • Mal al pit
 • Palpitacions
 • Ritme cardíac accelerat
 • Mals de cap
 • Dolors corporals
 • Cansament
 • Confusió
 • Entumiment i formigueig ocasional
 • Diarrea

Factors de risc a llarg termini

S’associen diferents riscs a la COVID-19. No fa gaire s’ha publicat un estudi del King’s College de Londres, en el qual s’assenyalen els factors següents com la causa dels efectes duradors del virus:

 • Les dones són més propenses a patir-ne efectes duradors, però únicament les de franges d’edat més joves
 • Els pacients que tenen asma
 • Pacients amb una índex de massa corporal elevat
 • I els pacients d’edat avançada

Com es pot minimitzar la COVID-19 duradora

Els efectes a llarg termini del virus es poden manifestar de diverses formes i, pel que sabem ara com ara, la manera més eficient de prevenir-los és intervenir en les fases primerenques, especialment si els pacients ja han sigut ingressats a l’hospital per causa del virus.

És extremament important de continuar controlant-ne els símptomes i, per tant, cal que els pacients que en pateixen consultin de seguida el metge.

Recuperació del virus: Uns quants consells

Per minimitzar els efectes de la COVID-19 a llarg termini valdria més fixar un pla realista. Idealment hauria d’incloure:

Agafar-s’ho amb calma

No et forcis gaire a tornar a ser com abans. Una pressió excessiva per fer massa coses et pot atrapar en una espiral decreixent, tant físicament com emocionalment.

Augmentar l’activitat gradualment

Si abans de la infecció feies exercici de manera regular, agafa’t amb calma el procés de tornar al ritme antic. Val més anar a poc a poc i partir de la teva situació actual, i no pas pensar en quina forma tenies d’abans de la infecció. Treballa gradualment la força i la resistència i controla com respons als esforços.

Intentar tornar a la feina per fases

Si tens una feina que et sotmet a molta pressió, o que és estressant, tornar-hi pot ser difícil. Seria prudent de recuperar de manera progressiva la intensitat d’abans, de manera que la situació no t’aclapari.

Elaborar un full de ruta

Seria ideal que en parlessis amb el metge i que li demanessis ajut per elaborar un full de ruta que guiï la teva recuperació. Si encara arrossegues efectes del virus, és fonamental de fer bé les coses i seguir les recomanacions del metge.