Actualitat Mútua, Altres

Convocatòria Assemblea General Ordinària i Extraordinària

En compliment del que estableixen els articles 16 i 17 dels Estatuts Socials, el Consell d’Administració de MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, en sessió celebrada el dia 11 de maig de 2022 va acordar convocar els mutualistes de l’entitat a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 29 de juny de 2022, a les 11:00h, en primera convocatòria i, si escau, a les 12:00h en segona convocatòria, i a l’Assemblea General Extraordinària prevista per al mateix dia, a les 12:00h, en primera convocatòria i, si escau, a les 13:00h en segona convocatòria, a la “Sala d’Actes Manel Aran” de la seva seu social, situada al carrer Tuset 5-11, de Barcelona.

Consulta l’Ordre del dia