Actualitat Mútua

Convocatòria Assemblea General Ordinària

En compliment del que estableixen els articles 16 i 17 dels Estatuts Socials, el Consell d’Administració d’MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, en sessió celebrada el dia 9 de maig de 2024, va acordar convocar els mutualistes de l’entitat a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 27 de juny de 2024, a les 11:00h, en primera convocatòria i, si escau, a les 12:00h en segona convocatòria, a la “Sala d’Actes Manel Arán” de la seva seu social, situada al carrer Tuset 5-11, de Barcelona.

Consulta l’Anunci de convocatòria, així com els documents sotmesos a aprovació.