Actualitat Mútua

Celebrem 35 anys de mútua confiança

Al llarg dels 35 anys d’existència de la Mútua, el creixement de l’entitat ha estat constant i sostingut, tot i les dificultats dels últims anys, les quals, com és lògic, ens han afectat. Malgrat aquestes dificultats, gràcies a la il·lusió i solidesa del projecte, ens hem consolidat com una de les primeres entitats asseguradores de Catalunya i una de les més ben valorades pels metges.

Sens dubte, el nostre futur només té un camí obvi: fer el que sabem fer. És a dir,  oferir un ventall ampli de prestacions, incloent-hi els darrers avenços mèdics de diagnòstic i tractament, augmentar els programes preventius i garantir una assistència de la màxima qualitat, àgil i personalitzada.

Així mateix, crec fermament que progressar com a entitat especialitzada en salut també implica facilitar serveis complementaris que augmentin el valor de les cobertures, diferenciant-nos  i desmarcant-nos de la resta de companyies, ja que només així refermarem la nostra personalitat i la nostra identitat. En definitiva, consolidarem la confiança que ens atorguen vostès, els mutualistes.

Aquesta confiança mútua ha possibilitat –i possibilita– que, al llarg dels anys, tot i la fortíssima  competència, cada dia més dura, la nostra vocació de ser capdavanters i d’oferir-los sempre el millor es mantingui intacta, i que s’enforteixin, encara més, els valors de qualitat, esforç i bon servei que compartim.

A la Mútua estem enamorats de la vida i de la salut. Com sempre defensem, viure i gaudir de la vida hauria de ser la nostra màxima preocupació perquè, quan necessitem la Mútua, tenim la tranquil·litat que sempre hi podem comptar. La gran missió, de fet, és vetllar per la tranquil·litat i el benestar dels mutualistes. En aquests 35 anys que enguany celebrem, ens hem guanyat un lloc destacat dins el sector i estic convençut que, també, la fidelitat dels nostres assegurats. I això no té preu.

Però aquí no acaba la feina.

En els darrers anys han canviat els hàbits de consum, impulsats pels avenços tecnològics, i el comerç electrònic està prenent una velocitat insòlita que ens mostra un canvi de cicle i de mentalitat. Això es reflecteix, evidentment, en el sector assegurador i, sens dubte, marcarà el futur de la entitat. Constitueix, per tant, el nostre repte estar preparats, adaptar-nos-hi i oferir les respostes adequades a les noves necessitats de la gent i, concretament, a les demandes legítimes dels mutualistes que, per descomptat, se’n derivaran.