Actualitat Mútua

La Mútua General de Catalunya signa 10 acords de col·laboració el 2016

Al llarg de l’any 2016 quatre clubs esportius (Club Gimbe de Manresa, Club de Tennis Vic, Club Esportiu Catalunya Tennis Ressort i Club Natació Sabadell), un gimnàs (Fit Point de Palma de Mallorca) i tres col·lectius i associacions empresarials (Empresa Isern, Viu Comerç de Vilanova i Federació Catalana d’Estanquers) han decidit dipositar la seva confiança en nosaltres, oferint als seus socis la possibilitat de contractar les assegurances de la Mútua en les millors condicions. A més, la Mútua ha signat tres acords de comercialització de les nostres assegurances amb Caixa d’Enginyers, COFB Serveis i amb AME Assegurances.