subcontent-assegurances

Cobertures: 

A-V Renda Estudis ofereix:

  • Una renda mensual per fer front als estudis o als inicis professionals dels fills en cas de mort dels progenitors assegurats.
  • Garantia complementària opcional en forma de capital, en cas d'esdevenir una Invalidesa Permanent i Absoluta.

 

 

 

Serveis: 

Serveis

  • Atenció al mutualista
  • Assistència jurídica
  • Preus especials en estètica al Centre Mèdic Mútua General de Catalunya
  • Preus especials en odontologia a la Clínica Belodonte
Condicions: 

 Edat de contractació

  • Des dels 25 anys fins els 55 anys.

Durada de la cobertura

  • Fins que el beneficiari compleixi 23 anys.

Carències

  • Sense carència des de la data d'alta