subcontent-page

L'assegurança d'assistència en viatge garanteix:

 • Transport o repatriació sanitària de ferits i malalts. En cas que l'assegurat pateixi una malaltia o un accident, l'assegurança d'assistència en viatge de la Mútua cobreix:

  • Les despeses de transport en ambulància fins a la clínica o l'hospital més proper.

  • El control, per part del seu equip mèdic i en contacte amb el facultatiu que atengui l'assegurat ferit o malalt, per determinar el tractament i els mitjans idonis.

  • Les despeses de trasllat amb el mitjà de transport més adequat fins al centre hospitalari prescrit i concertat per l'assegurador, o fins al domicili particular de l'assegurat.

 • Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques (prescrites pel metge) i d'hospitalització a l'estranger, amb un límit de 12.000 €.

 • Despeses de perllongament de l'estada en un hotel a l'estranger, després de l'hospitalització i sota prescripció mèdica, fins un import de 30,05 € per dia i amb un màxim de 300,51 €.

 • Tramesa de medicaments a l'estranger.

 • Despeses odontològiques d'urgència a l'estranger, amb un límit de 120,20 €.

 • Retorn anticipat de l'assegurat a causa de la mort d'un familiar.

 • Retorn anticipat de l'assegurat a causa d'un incendi o sinistre en el seu domicili.

 • Avançament de fons a l'estranger, fins a un màxim de 450,76 €, en cas de robatori dels seus mitjans de pagament prèvia denúncia davant les autoritats competents.

 • Defensa jurídica automobilística a l'estranger per les accions civils o penals que es puguin dirigir contra ell com a conseqüència d'un accident de circulació sofert amb el vehicle i fins a una quantia màxima de 901,52 €.

 • Prestació o avançament de fiances penals a l'estranger fins a un màxim de 901,52 € per a garantir les costes processals en un procediment criminal a conseqüència d'un accident de circulació sofert amb el vehicle.

 • Tramesa de documents a l'estranger si l'assegurat se'ls ha descuidat, fins a unes despeses màximes de tramesa de 60,10 €.

 • Assessorament, recerca i transport d'equipatges i efectes personals en cas de robatori o pèrdua.

 • Transport o repatriació de difunts i dels assegurats acompanyants.

 • Informacions de viatge referents a vacunacions, visats, requisits especificats al Manual d'Informació sobre Viatges (publicat conjuntament pels catorze membres de línies aèries de I.A.T.A.) i adreces i números de telèfon de les Ambaixades i Consolats de tot el món, on els hi haguera.

Demani més informació fent servir el formulari de contacte o trucant al 93 414 36 00.