Otorinolaringologia

En aquesta secció repassem el nas, el coll i les orelles, independents però interconnectats, responsables de l'olfacte, l'oïda i el gust i els seus problemes més habituals.

Otorrino

Aspectes generals sobre el nas, el coll i les orelles

Un cop d'ull
Aquest web proposa un repàs general als problemes otorinolaringològics més freqüents.
Font: Asoc. Española de Pediatría

Les orelles

Proposem una sèrie d'enllaços que us guiaran en els problemes més habituals de les orelles, des de l'otitis externa fins a la malaltia de Ménière.

Otitis externa aguda
L'otitis externa, molt freqüent a l'estiu, difereix notablement de l'otitis mitjana.
Font: Clínica de la Universidad de Navarra
Sordesa infantil
La sordesa infantil pot ser genètica en, aproximadament, un 50% dels casos i la seva detecció precoç és clau per a un tractament adequat. Aquesta plana web explica com esbrinar si un nadó és sord.
Font: Guiainfantil.com
Sordesa en la tercera edat
La sordesa pot generar un problema greu d'aïllament, és a dir, soledat, i és molt freqüent en la tercera edat. Aquesta plana web explica els diferents tipus i proposa algunes solucions.
Font: NetDoctor
Otitis mitjana
És la inflamació persistent de la mucosa que cobreix l'orella mitjana, situada entre el timpà i la còclea. Aquest web l'explica, així com els seus tractaments.
Font: Tuotromedico.com
Acufens
Els acufens, o tinnitus, són la percepció d'un soroll que no prové de l'exterior, és a dir, que el pacient escolta un soroll encara que hi hagi silenci absolut. Aquest web està dedicat en exclusiva als acufens i proporciona tot tipus d'informació útil.
Font: Asociación de Personas Afectadas por Tinnitus
Sordesa súbita
És la pèrdua sobtada de l'audició. Es dóna generalment en una sola orella (98% dels casos) i, tot i que no sempre és reversible, el seu tractament requereix la visita immediata a un especialista. Aquest enllaç l'explica amb profunditat.
Font: NetDoctor
Malaltia de Ménière
Consisteix en l'aparició de vertigen i marejos en diferents circumstàncies, en etapes de duració limitada (entre mitja hora i cinc hores) i poden incapacitar totalment el pacient. Aquest web està dedicat a aquesta malaltia i proporciona tota la informació relativa.
Font: Enfermedaddemeniere.com
Infecció crònica de l'orella
És la presència de líquid, inflamació o una infecció per darrera del timpan que no desapareix o segueix retornant i causant mal permanent o prolongat a l'orella.
Font: MedLine Plus
Otoscòpia
En aquest enllaç s'explica com l'otorrino porta a terme l'exploració de l'oïda externa mitjançant l'otoscopi.
Font: MedLine Plus

El coll

Per ell passen tant l'aire que respirem com els aliments que ingerim. I també el fum del tabac. Aquí trobareu resposta als problemes més habituals.

Laringitis
És la inflamació de la laringe i pot estar causada per un virus. Aquest enllaç l'explica en profunditat, incloent els tractaments adequats.
Font: Saludalia.com
Mal de coll, faringitis y amigdalitis
Es produeix per una inflamació de la faringe, produida tant per un virus com per una bactèria. Aquest enllaç explica quins tractaments s'han d'aplicar en cada cas.
Font: HealthyChildren.org
Vegetacions o adenoides
Són unes glàndules situades al coll que formen part del sistema de defensa contra les infeccions en la infància. Normalment desapareixen progressivament a l'edat adulta. Aquest web explica que són i per què el seu creixement requereix la seva extirpació.
Font: Tuotromedico.com
Refredat comú
Provoca secreció i congestió nasal, a més d'esternuts. La poden causar fins a 100 tipus de virus diferents i és molt contagiosa. Aquesta plana comenta diferents aspectes del refredat i el seu tractament.
Font: MedLine Plus
Amigdalitis
Abans era molt comú extirpar-les, però actualment es tendeix a conservar-les, ja que constitueixen una efectiva barrera davant les infeccions que poden entrar per la boca. Aquest enllaç explica la seva utilitat i què fer si n'hi ha inflamació.
Font: KidsHealth

El nas

Aquí pot veure alguns temes relacionats amb el responsable del sentit de l'olfacte, via d'entrada de l'aire que respirem.

Hemorràgia nasal
L'epistaxi, normalment es produeix per un cop al nas, tot i que pot produir-se per moltes altres causes. Aquesta web explica el seu tractament i quan s'ha de visitar un metge.
Font: Family Doctor
Hemorràgia nasal en nens
És la causa més freqüent d'urgència otorina i la produeixen diversos factors, des d'un cop fins furgar-se el nas. Aquest enllaç explica com tractar-la i quan visitar un metge.
Font: KidsHealth.com
Sinusitis
Inflamació de les fosses nasals, normalment deguda a un bacteri. El seu tractament pot ser difícil i de vegades requereix drenar les fosses nasals.
Font: Fisterra
Desviació de la paret nasal
Pot ser congènita (de naixement) a adquirida, normalment per un cop o traumatisme. Aquesta pàgina explica els seus síntomes, diagnòstic i el seu tractament.
Font: NetDoctor.es
Pòlips nasals
Es produeixen per un creixement de la mucosa nasal, que omple la cavitat nasal d'un líquid clar i espès. El pòlip nasal sol finalment sortir cap a l'interior del nas, arribant a omplir la cavitat nasal.
Font: Saludalia.com

[ Tornar a l'index de la Guia de Salut ]