El càncer

En els últims anys s'han aconseguit avenços molt prometedors en la curació d'aquesta malaltia fatídica. El tractament del càncer és modèlic a Espanya i, en dades de curació, el nostre país figura entre els més punters del món.

Aspectes generals

Exposem aquí alguns temes d'interés sobre el càncer en general.

Dolor i càncer
La informació d'aquesta plana l'ajudarà a comprendre per què els pacients pateixen dolor i trobarà diferents mètodes per combatre'l.
Font: National Cancer Institute
Fundació per a l'Educació Pública i la Formació Oncològica Continuada (FEFOC)
Fundació privada sense ànim de lucre creada amb la voluntat de contribuir a l'educació pública en matèria de càncer i altres dolences cròniques.
Font: FEFOC
Metàstasi
Preguntes i respostes sobre el càncer amb metàstasi:què és, a quins òrgans afecta i quins són els tractaments que existeixen per combatre'l
Font: National Cancer Institute
Quimioteràpia
Què és la quimioteràpia? Com actua? Quin és l'objectiu de la quimioteràpia? Com s'administra? És dolorós? En aquest web, la Societat Americana del càncer dóna resposta a aquestes i moltes altres preguntes.
Font: Asociación Española contra el Cáncer
Radioteràpia
En aquest document, la Societat Americana de Càncer contesta les preguntes més comuns sobre la radioteràpia. També inclou un glossari que conté les definicions de les paraules més utilitzades en el tractament del càncer.
Font: American Cancer Society
Medicina alternativa
Alguns tractaments complementaris i alternatius poden interferir amb el tractament estàndard, o ser nocius quan s'utilitzin amb el tractament convencional. Per aquest motiu, els pacients amb càncer que utilitzin algún tractament alternatiu han d'informar sobre aquest tractament i consultar al seu metge, igual que farien amb qualsevol altre tipus de tractament.
Font: National Cancer Institute
Nàusees y vòmits
Ampli i detallat informe que proporciona informació als pacients amb càncer sobre les causes de les nàusees i vòmits, els diferents tipus i tractaments i suggerències per a una correcta nutrició en els pacients que realitzen quimio i radioteràpia.
Font: National Cancer Institute

El càncer en la dona

Tractament dels càncers específicament femenins

Càncer de mama
Explicació exhaustiva sobre aquest tipus de càncer: què és i quines són les diferents etapes del seu desenvolupament i les possibilitats de tractament.
Font: National Cancer Institute
Càncer de cèrvix
Àmplia informació sobre el càncer de cèrvix: descripció, símptomes, diagnòstic, tractament...Inclou un extens glossari.
Font: National Cancer Institute
Mamografies
L'Institut Nacional del Càncer recomana que les dones de més de 40 anys d'edat es facin una mamografia de detecció, amb regularitat, cada 1 o 2 anys.
Font: Tuotromedico.com
Càncer ginecològic
Document dirigit a pacients diagnosticades de càncer ginecològic o persones interessades en la prevenció i detecció d'aquestes malalties, amb informació clara i extensa dels factors de risc, diagnòstic i tractament.
Font: University of Miami School of medicine.
Càncer d'ovari
El càncer d'ovari succeeix quan les cèl·lules que hi ha a l'ovari es tornen anormals i es divideixen sense control ni ordre. Les cèl·lules canceroses poden envair i destruir el teixit al seu voltant. També poden separar-se de tumor i estendre's per formar nous tumors en altres parts de cos.
Font: National Cancer Institute
Càncer d'ovari: preguntes i respostes
Aquesta plana informa sobre el càncer d'ovari. També s'enumeren els factors de risc i els seus principals símptomes, així com el diagnòstic precoç i els tractaments que existeixen.
Font: Departamento de Salud del estado de Nueva York
Càncer de cèrvix
En aquesta plana web s'explica què és el coll de l'úter o cèrvix, què és el càncer de cèrvix, quines són les fases o etapes de desenvolupament d'aquest càncer, què ho produeix i les principals característiques dels tractaments mitjançant cirurgia, quimioteràpia i radioteràpia.
Font: Asociación Española Contra el Cáncer

El càncer en l'home

L'home, poc acostumat a llegir sobre la seva pròpia salut, trobarà en aquesta secció informació dels tipus de càncer més específicament masculins.

Què és el càncer de próstata?
Definició de la malaltia i dels símptomes que ens han de fer sospitar de la presència d'alguna alteració prostàtica.
Font: CancerNet (National Cancer Institute)
Càncer de pròstata
Àmplia informació sobre el càncer de pròstata, incidint en aspectes de prevenció importants com el diagnòstic precoç.
Font: Asociación Española contra el Cáncer (AECC)
Prevenció
Preguntes i respostes més freqüents sobre la prevenció del càncer de pròstata.
Font: National Cancer Institute
Info pacients
Aquesta plana conté informació sobre què és la pròstata, quines són les seves funcions, quines malalties pot patir, l'hipertrofia benigna de pròstata i els factors de risc, símptomes i tractaments del càncer de pròstata.
Font: Instituto Nacional del Cáncer
Càncer de penis
Tot i que la causa del càncer de penis no es coneix, sabem que els homes no circumcidats que no mantenen l'àrea per sota del prepuci neta, així com els que tenen antecedents de berrugues genitals o el virus del papil·loma humà (VPH), tenen més risc de patir aquest estrany trastorn.
Font: Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU
Càncer de testicles
En els tumors de testicle s'ha aconseguit un del avenços més importants de l'oncologia moderna, en concret amb la quimioteràpia antineoplàsica. En el seu estadi I, curen al 100% de malalts; el 98% en l'estadi II i el 80% en l'estadi III.
Font: Asociación Española Contra el Cáncer

Càncer de pulmó

La principal causa de mort per cáncer, en gran part associat al tabac.

Què és?
Breu descripcó d'aquest tipus de malaltia que, principlament, per culpa del tabac és cada cop més freqüent
Font: Asociación Española contra el Cáncer
Cèl·lules no petites
Segons l'aparença de les cèl·lules al ser examinades a travès del microscopi, el càncer de pulmó es divideix en dos tipus: de cèlules petites i de cèl·lules no petites.
Font: CancerNet (National Cancer Institute)
cèl·lules petites
Segons l'aparença de les cèl·lules al ser examinades a travès del microscopi, el càncer de pulmó es divideix en dos tipus: de cèlules petites i de cèl·lules no petites.
Font: CancerNet (National Cancer Institute)

Càncer de pell

Hi ha dos tipus fonamentals: el melanoma i el càncer de pell no-melanoma. En aquesta secció s'expliquen els dos, així com què fer per prevenir-los.

¿Què és el melanoma?
Explicació exhaustiva de què és i quines són les diferents etapes de desenvolupament d'aquest tipus de càncer.
Font: CancerNet (National Cancer Institute)
Càncer de pell (no melanoma)
Informació detallada sobre aquest tipus de càncer, dels símptomes al diagnòstic, des del tractament fins a la prevenció.
Font: Asoc. Española contra el Cáncer
Guia per a un embruniment responsable
Recomanacions i pautes que s'han de seguir en un centre d'embruniment, per aconseguir el to de pell desitjat amb la màxima seguretat i el mínim risc.
Font: Govern des Illes Balears
Protecció solar
Informació extensa i detallada sobre la protecció solar, incloent recomanacions per prendre el sol amb seguretat.
Font: Col.legi de Farmacèutis de Barcelona
Càncer de pell: consells per prendre el sol
Els rajos del sol o els llums ultraviolats poden ser perillosos. Per embrunir-se de forma saludable ha de seguir aquests consells.
Font: Clínica Universidad de Navarra
Melanoma i càncer de pell no melanoma
Interessant vídeo de la Clínica de Navarra on dos especialistes responen a les consultes dels internautes.
Font: Clínica Universidad de Navarra
¿Melanoma o lunar?
Aquest vídeo explica com distingir un lunar (o nevus) de un melanoma.
Font: Clínica Universidad de Navarra

Altres tipus de càncer

Repasem en aquesta secció els tipus de càncer més comuns.

Què és el càncer de ronyó
El carcinoma de cèl·lules renals és el tipus de càncer de ronyó més comú, però existeixen altres 4 tipus de càncer renal: carcinoma de cèl·lules clares, carcinoma papil·lar, carcinoma de cèl·lules cromòfobes, carcinoma del túbul col·lector i carcinoma no classificat.
Font: Clínica de la Universidad de Navarra
Càncer de veixiga
Hi ha tres tipus de càncer de veixiga segons el tipus de cèl·lules que es tornen malignes: carcinoma de cèl·lules de transició, carcinoma de cèl·lules escamoses i adenocarcinoma.
Font: Nacional Cancer Institute
Càncer de colon i recte
El carcinoma de colon representa en conjunt el 15% dels càncers diagnosticats. És fonamental la detecció precoç, ja que el seu índex de curació total disminueix dràsticament amb el pas del temps.
Font: MedLine Plus
Prevenció del càncer de colon
Aquest enllaç esposa els factors de riscs mes importants, així com què fer per prevenir-lo.
Font: American Cancer Society
Càncer de pàncrees
El càncer de pàncrees és dels més mortífers que es coneixen. Afortunadament és poc freqüent (2,1% del total de càncers)
Font: Dmedicina.com
Càncer de fetge
El fetge és l'òrgan intern més gran de cos humà i realitza funcions fonamentals. Aquesta plana web explica els diferents càncers de fetge, amb descripció completa dels seus tipus i tractaments.
Font: American Cancer Society
Càncer d'estòmac
Amb una tassa a Espanya de 24 casos per cent mil habitants, no tenen una manifestació específica i moltes vegades es detecta quan està molt avançat. Aquest enllaç ho explica en profunditat.
Font: Clínica de la Universidad de Navarra
Càncer de laringe
Ocupa el sisè lloc de mortalitat per càncer a Espanya, preferentment en homes fumadors: fins el 94% dels casos es donen en fumadors.
Font: Tuotromedico.com
Càncer d'ossos
El càncer d'ossos es estrany i normalment es presenta en forma de metàstasis procedent d'altres càncers. Aquest web explica els diferents tipus i els seus tractaments habituals.
Font: Instituo Nacional del Cáncer

[ Tornar a l'index de la Guia de Salut ]