subcontent-page

Les mutualitats tenen el seu origen en els collegia tenuiorum (col·legis d'artesans) de l'època romana, els quals evolucionaren en el si dels gremis medievals. Amb tot, cal esperar fins al segle XVIII, durant la Il·lustració, per a trobar-ne l'antecedent més directe: les germandats.

La mutualitat és una opció asseguradora moderna i eficaç que s'erigeix com la millor via per a complementar les prestacions públiques, amb l'oferta d'un ampli ventall d'assegurances per a la protecció de les persones i amb totes les garanties financeres que imposen la solvència i la capitalització.

Les mutualitats o mútues es defineixen amb sis trets específics:

  1. Són entitats asseguradores i prestadores de serveis, especialitzades en les persones.
  2. Són entitats sense ànim de lucre, de manera que tots els beneficis obtinguts es destinen a fer possible la consecució de les seves finalitats socials, a l'ampliació de les prestacions, i no a la retribució de capitals.
  3. Són associacions democràtiques, en les quals els assegurats, autèntics propietaris de l'entitat, participen responsablement en la presa de decisions.
  4. Són entitats privades que formen part de l'anomenada economia social.
  5. Són voluntàries, tant pel que fa a la constitució com a l'adscripció.
  6. Són solidàries, perquè neixen de la voluntat col·lectiva -mútua- d'assegurar els riscs de la vida i d'oferir serveis socials.