subcontent-page

La cultura corporativa de la Mútua General de Catalunya defineix la filosofia, la finalitat, les polítiques generals i els elements bàsics de la gestió de l'entitat i els seus valors corporatius. La Mútua basa la seva cultura corporativa en una sèrie de principis, que determinen la seva forma d'actuar, agrupats en quatre pilars o fonaments: bon govern i transparència, mutualista i mercat, empleats i entorn laboral i entorn i mediambient. Pot descarregar el document en format PDF.