subcontent-page

Nombre de mutualistes

Des que el 1984 la Mútua General de Catalunya va iniciar la seva activitat, amb 6.676 mutualistes, fins que el 31 de desembre de 2018 va arribar als 76.758 mutualistes, el ritme acumulat de creixement ha estat molt sigificatiu i ens dóna una idea del dinamisme i la projecció de la Mútua.

Facturació neta

Com a entitat sense ànim de lucre, la Mútua no té accionistes ni reparteix dividends. Això vol dir que els possibles excedents es destinen íntegrament a que els mutualistes -els nostres propietaris- rebin cada dia més i millors serveis incorporats en les nostres assegurances. Per això precisament estem tant orgullosos del sòlid i sostingut creixement de la facturació de la Mútua.

Provisions

Una gestió rigorosa és una gestió equilibrada i previsora. L'evolució de les provisions de la Mútua representa la garantia de compliment de les seves obligacions futures envers els mutualistes.

Fons propis

Els fons propis de la Mútua representen la millor garantia pels nostres mutualistes i asseguren la capacitat de l'entitat per a fer front a qualsevol contingència. En aquest sentit, creiem que l'evolució històrica d'aquesta magnitud és una prova més de la nostra solidesa.