Director/a oficina Girona

Descripció

La persona seleccionada, es farà càrrec d’un equip de tres assessors/es comercials i tindrà com a principals funcions:

 • Coordinar i desenvolupar l’estratègia del pla comercial de la companyia a la zona geogràfica de l’oficina.
 • Liderar l’equip comercial per aconseguir els objectius de vendes marcats: planificació, assignació de clients a cadascun d’ells, valoració de resultats i seguiment.
 • Reclutar, formar i desenvolupar la xarxa comercial de l’oficina.
 • Recerca de noves oportunitats de negoci a través de la venda directa a pimes i autònoms, i mitjançant també la captació de convenis de col·laboració amb col·lectius professionals, gremis, associacions, etc.
 • Portar a terme les accions de seguiment necessàries per assegurar la màxima efectivitat en la consecució d’objectius comercials.
Es requereix:
 • Valorable titulació universitària superior o mitja.
 • Experiència mínima de tres anys en gestió d’equips.
 • Es valorarà experiència en el sector.
 • Habilitat de persuasió.
 • Flexibilitat i tolerància a la pressió.
 • Orientació al client intern / extern.
 • Facilitat en l’obtenció i anàlisi d’informació.
 • Iniciativa.
 • Habilitats socials.
 • Disposició de vehicle.
Oferim:
 • Alta a la Seguretat Social.
 • Sou fix, comissió, cartera i bonus per objectius.
 • Despeses de desplaçament.
 • Beneficis socials.
 • Pla de carrera personalitzat.
 • Visites concertades i programades.
 • Possibilitat de promoció.
Valorem:
 • Experiència comercial en el sector assegurador (salut, vida, jubilació, etc.).
 • Persones organitzades, amb bona presència, iniciativa i capacitat de treball en equip.
 • Nivell cultural mitjà.
 • Persones acostumades a treballar per objectius.

Sol·licitar aquesta oferta  Máx. 20MB