Contable Barcelona

Descripció
 • Gestió pòlisses d’assegurances Unit Linked (altes, baixes, traspassos, rescats), així com els registres comptables inherents a la gestió (primes, provisions, prestacions per rescat, etc.).
 • Gestió, liquidació i comptabilització d’operacions de fons d’inversió.
 • Participació en els tancaments comptables i comptabilització d’assentaments (quadre de comptes i justificació de saldos).
 • Gestió de requeriments de l’Agència Tributària.
 • Elaboració, control i seguiment de KPI’s de l’àrea de gestió de rebuts.
Requisits:
 • Diplomatura, Llicenciatura o Grau en Ciències Empresarials, Econòmiques o ADE.
 • Sòlids coneixements sobre el cicle comptable.
 • Experiència en comptabilitat analítica (comptabilització per centres de cost).
 • Domini avançat de Microsoft Excel.
 • Bilingüe català-castellà.

Sol·licitar aquesta oferta  Máx. 20MB