Advocat/ Advocada (Legal&Compliance)

Descripció
  • Anàlisi i adaptació a la normativa legal vigent, especialment en matèria d’assegurances, protecció de dades personals i prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
  • Redacció i actualització de la documentació contractual i precontractual de les assegurances (condicions generals, particulars, etc.), així com dels textos normatius de l’entitat (estatuts, polítiques, reglaments, manuals, etc.).
  • Implantació del programa de compliment normatiu de l’entitat.
  • Revisió i formalització de contractes.
  • Supervisió dels procediments judicials en curs.
  • Gestió de queixes i reclamacions.
Requisits:
  • Experiència mínima de 5 anys com advocat/ advocada en una empresa desenvolupant tasques jurídiques, realitzant escrits formals (recursos, reconeixements de deute, contractes…), gestió de reclamacions, coneixements en matèria de protecció de dades, normativa de compliment (preferiblement en matèria d’assegurances: funció de compliment), coneixement del món assegurador i del dret que el regula.

Sol·licitar aquesta oferta    Máx. 8MB