Assegurança d’accidents escolars

Cobreix les necessitats d’assistència sanitària en cas d’accident escolar dins l’horari lectiu i durant les activitats extraescolars.

Ja han confiat en MGC Mútua

Què ens fa diferents?

El model de gestió de les cobertures d’accidents escolars de MGC pivota sobre el seu propi Centre d’Atenció, operatiu 24 hores, 7 dies sobre 7, que deriva i gestiona tots els sinistres i incidències que puguin produir-se i aposta per la incorporació de les noves tecnologies i eines per millorar l’atenció, la coordinació i la informació.

  • Validació de comunicats d’accidents.
  • Gestió d’usuaris amb permís per realitzar la validació dels comunicats.
  • Visualització dels parts generats.

Volem que qualsevol assegurat que disposi d’un dispositiu electrònic amb accés a internet (Tablet, Telèfon Mòbil, Ordinador, etc.) pugui realitzar i enviar un Comunicat d’Accidents. Per agilitzar i facilitar el procés actual de comunicació d’accident. Per a què el centre/AMPA, si així ho desitja, sigui la responsable de validar els comunicats dels seus alumnes i que sàpiga en tot moment quants comunicats té i en quin estat es troben.

Perquè els nostres assegurats puguin resoldre els seus dubtes relacionats amb la gestió dels accidents ecolars i per seguir millorant el servei que els donem, hem habilitat un portal on-line perquè puguin gestionar les reclamacions i suggeriments de manera més eficient. Emplenar el formulari, que trobaran a la web, rebran una resposta ràpida i en tot moment podran realitzar el seguiment de l’estat de la seva reclamació.