subcontent-assegurances

Cobertures: 

A-V Vida Anual Renovable ofereix:

 • Capital en cas de mort per qualsevol causa.
 • Garantia complementària i opcional que permet un avançament del capital assegurat en cas d'invalidesa permanent i absoluta.
 • Garantía de càncer femení, complementària i opcional, que avança el capital contractat en el cas que la persona sigui diagnosticada d'un tumor dels descrits en la definició de la cobertura.
Serveis: 

Serveis

 • Atenció al mutualista
 • Asistència jurídica
 • Preus especials en estètica al Centre Mèdic Mútua General de Catalunya
 • Preus especials en odontologia a la Clínica Belodonte
Condicions: 

Característiques

 • És una assegurança flexible ja que pot concertar-se en grups de 1.000 €.

Edat de contractació

 • Des dels 18 anys fins els 64.

Durada de la cobertura

 • La relació de protecció s’estableix per un període d'un any i es renova de forma automàtica.
 • S'extingeix el venciment pel pagament de la prestació en cas de mort o invalidesa o quan la persona protegida arriba a l'edat límit.