subcontent-assegurances

Cobertures: 

 A-V Decés ofereix:

 • Tramitació del servei de l'enterrament i/o reembossament de les despeses.
 • Repatriació, si cal, des de qualsevol lloc del món.
 • Servei d'Orientació:
  • Sol·licitud de certificat literals de defunció.
  • Inscripció de la defunció en el llibre de família.
  • Tramitació de l’expedient de correcció registral del Registre de Defunció.
  • Sol·licitud de certificat de matrimoni.
  • Sol·licitud de fe de vida.
  • Comunicació de la defunció a la Seguretat Social.
  • Sol·licitud de la pensió de viduïtat o d'orfenesa.
  • Sol·licitud de l'auxili per a l’enterrament.
  • Variacions en la cartilla de la Seguretat Social.
  • Canvi de titularitat de nínxol.
  • Certificat al Registre d'Actes d'Última Voluntat.

 

 

Serveis: 

Serveis

 • Atenció al mutualista
 • Assistència jurídica
 • Preus especials en estètica al Centre Mèdic Mútua General de Catalunya
 • Preus especials en odontologia a la Clínica Belodonte
Condicions: 

 Edat de contractació

 • L'edat màxima de contractació és fins els 65 anys.

Capital a concertar per la contingència d’enterrament

 • Ha de ser múltiple de 1.000 €. El capital concertat i les primes s'actualitzen anualment en funció del cost dels serveis funeraris.

Carències

 • 6 mesos des de la data d'alta (excepte en cas d’accident, en que no s’aplicarà carència).