I-S Hospitalització

Una assegurança que garanteix una indemnització diària en cas d'hospitalització, per fer front a despeses addicionals no previstes.

I-S Renda Plus

Una assegurança que complementa els ingressos de la família en cas de malaltia o accident, mitjançant un subsidi per incapacitat laboral temporal des del primer dia de baixa, i una indemnització per invalidesa o mort a causa d'un accident