subcontent-assegurances

Cobertures: 

Assistència Hospitalària

 • Hospitalització:
  • psiquiàtrica, 90 dies a l'any
  • mèdica, obstètrica, quirúrgica i a la UCI il·limitades
 • per a tractaments especials homologats a qualsevol centre del món, amb un màxim de 42.000 €
 • Llit per a l'acompanyant.

L'assegurança inclou tot tipus d'exploracions complementàries, medicació -inclosa la sang i els hemoderivats-, visites i tractaments mèdics o quirúrgics i la recuperació funcional.

Intervencions Quirúrgiques

 • Honoraris mèdics del cirurgià, ajudants quirúrgics i anestesista.
 • Totes les altres despeses de quiròfan.
 • Planificació familiar: vasectomia i lligadura de trompes.
 • Làser per al tractament de la hipertròfia benigna de pròstata.

Cirurgia dels defectes de la refracció (miopia, hipermetropia, astigmatisme)

 • Cobertura total quan el defecte iguala o supera les 5 diòptries.
 • Preus especials per als mutualistes amb defecte inferior a les 5 diòptries.

Assistència Extrahospitalària o Ambulatòria

 • Visites en règim ambulatori per:
  • metge de capçalera, pediatra i qualsevol altra especialitat mèdica o quirúrgica
  • psicologia clínica diagnòstica (amb un màxim de 24 visites l'any)
 • Exploracions radiològiques, analítiques, medicina nuclear i qualsevol altra exploració complementària.
 • Servei d'infermeria en consultori i a domicili.
 • Tractaments en règim ambulatori:
  • quimioteràpia i radioteràpia oncològiques (inclou els citostàtics i els antiemètics i protectors gàstrics en règim ambulatori)
  • logopèdia i foniatria
  • rehabilitació funcional (90 sessions a l'any)
 • Podologia:
  • 12 sessions de quiropòdia a l'any
  • cobertura il·limitada per a pacients amb peu diabètic
  • plantilles podològiques franquiciades a centres concertats.
 • Reproducció assistida: 2 intents d'inseminació artificial i 2 intents de fecundació in vitro o per ICSI quan es compleixin els requisits determinats en el reglament de la secció. Els assegurats que no compleixin aquests requisits podran accedir a aquestes prestacions a preus especials en els centres autoritzats a l'efecte, a través dels serveis complementaris que els ofereix la Mútua.
 • Visites i tractaments a preus especials per:
  • acupuntura, homeopatia, medicina natural. En el cas de l'acupuntura, reemborsament del 100% per pacients amb lumbàlgia crònica de més de dos anys de duració, amb els límits que determina el barem.
  • tractament psicoteràpic (teràpies individuals, de parella, familiar o de grup)
  • tractaments d'ortosis i plantilles podològiques
  • Ozonoteràpia: cobertura dels tractaments d'ozonoteràpia en cas d'hèrnia discal i espondilitis anquilopoiètica. Preus especials per a la resta de tractaments.

Assistència d'urgències

 • Assistència sanitària d'urgències, tant hospitalàries com ambulatòries.
 • Servei telefònic d'urgències i consultes les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.
 • Assistència mèdica i d'infermeria a domicili, en cas d'urgència.
 • Trasllat en ambulància o altres vehicles medicalitzats dins de Catalunya, Balears i Andorra, en cas d'urgència.
 • Assistència en viatge a Espanya i a tot el món.

Teleconsulta

 • Teleconsulta mèdica, pediàtrica i psicològica tots els dies de l'any.

Pròtesis

Garanteix el 100% de cobertura, sense necessitat d'avançar diners, si la compra de la pròtesis es tramita a través de la Mútua o el reembossament del 90% del cost (fins un màxim determinat per barem) en la resta de casos. La cobertura contempla:

 • Tot tipus de pròtesis d'implantació interna, material d'osteosíntesi i osteotaxi.
 • Audiopròtesis, aparells de fonació i cadires de rodes per a discapacitats.
 • Costos derivats del processament i la preservació de teixits i òrgans humans.

Odontologia

 • Odontologia bàsica: visites, extraccions i radiologia.
 • Dues higienes dentals a l'any.
 • Preus especials (franquiciats) per a odontologia conservadora i periodontal.

Assistència en viatge fora de Catalunya i a l'estranger

 • Trasllat a un centre hospitalari o al domicili, en cas d'urgència.
 • Repatriació en cas de defunció.
 • Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques (prescrites pel metge) i d'hospitalització a l'estranger, amb un límit de 12.000 euros.
 • Més informació.

Medicina Preventiva

Cobertura disponible a centres concertats a tal efecte i a la Unitat de Medicina Preventiva del Centre Mèdic Mútua General de Catalunya.

Curs de preparació per al part

Cobertura del curs de preparació per al part en centres concertats.

Revisió mèdica per al carnet de conduir

Cobertura econòmica de la revisió mèdica necessària per a l'obtenció del carnet de conduir, en les categories de vehicles A i B.

Garantia de cobertura de prestacions

Cobertura del 100% de les quotes durant 1 any als fills menors de 18 anys en cas de mort d'un dels progenitors mutualistes, sempre que l'altre progenitor estigui també afiliat a la secció i continuï d'alta. En cas d'afiliació inicial dels fills i un sol progenitor es donarà la mateixa cobertura en cas de mort d'aquest últim.

La informació continguda en aquesta pàgina és únicament orientativa; la regulació concreta de cada assegurança i, per tant, amb plena validesa jurídica, és l'establerta en les condicions generals i particulars establertes per a cada assegurança.

Condicions: 

Carències

 • Assistència d'Urgències: Assistència immediata
 • Hospitalització o Intervenció Quirúrgica: Assitència immediata
 • Visites, analítiques i radiografia simple: Assistència immediata
 • Proves i tractaments autoritzables: Assistència immediata
 • Pròtesis: Assistència immediata
 • Pròtesis que es puguin utilitzar en vasectomia o esterilització tubàrica: 12 mesos
 • Part i proves autoritzables relacionades amb l'embaràs:  10 mesos
 • Vasectomia o esterilització tubàrica: 12 mesos
 • Reproducció assistida: 6 anys
 • Visita ambulatòria preventiva: 10 mesos

Franquícies

Les franquícies són per cada acte mèdic principal o complementari. Consulti la relació de les franquícies generals.

Exclusions

 • Qualsevol patologia prèvia adquirida abans de ser d’alta a la Mútua.
 • Qualsevol tractament d’estètica.
 • Els trasplantaments d’òrgans vitals (s’inclou el trasplantament de còrnia i medul·la).
 • La implantació d’una pròtesi derivada d’una patologia existent abans de l’afiliació.
 • Totes les proves i tractaments autoritzables realitzats per consulta externa que siguin derivats d’una patologia adquirida abans de l’afiliació. Les visites de control derivades d’aquesta patologia no estaran excloses.

Contractació

Els efectes de la cobertura comencen a partir del dia 1 del mes següent que s’ha fet la inscripció.

Cal omplir un qüestionari de salut, i si és necessari sotmetre’s a una revisió mèdica.

L'assegurança té per objecte cobrir les despeses derivades de l'assistència coberta, que és practicada pels centres i professionals concertats per la Mútua General de Catalunya, sobre els quals recau exclusivament la responsabilitat derivada dels seus actes.

La informació continguda en aquesta pàgina és únicament orientativa; la regulació concreta de cada assegurança i, per tant, amb plena validesa jurídica, és l'establerta en les condicions generals i particulars establertes per a cada assegurança.

Preu: 

Calculi el preu de l'assegurança A-S Ideal per a vostè, o la seva família, trucant al telèfon 93 414 36 00 o fent servir el formulari de contacte.

Un agent es posarà en contacte amb vostè per informar-lo de les ofertes vigents i fer-li un pressupost a la seva mida, sense cap compromís.