subcontent-assegurances

Cobertures: 

Assistència Hospitalària

 • Cobertura del 100% a les clíniques i centres que formen part del Quadre Facultatiu i de Serveis Assistencials concertats per la Mútua o reembossament del 80% de les despeses en cas d'elecció d'un centre o d'un metge fora del quadre, per:
  • Hospitalització mèdica, obstètrica, quirúrgica i a la UCI
  • Hospitalització psiquiàtrica, 90 dies a l'any
  • Tot tipus d'exploracions complementàries, medicació –inclosa la sang i els hemoderivats-, visites i tractaments mèdics o quirúrgics i la recuperació funcional.
 • Inclou llit per a l'acompanyant.
 • Hospitalització per a tractaments especials homologats a qualsevol centre del món, amb un màxim de 42.000 €.

Intervencions Quirúrgiques

Cobertura del 100% a les clíniques i centres que formen part del Quadre Facultatiu i de Serveis Assistencials concertats per la Mútua o reembossament del 80% de les despeses en cas d'elecció d'un centre o d'un metge fora del quadre, per:

 • Honoraris mèdics del cirurgià, ajudants quirúrgics i anestesista.
 • Totes les altres despeses de quiròfan.
 • Planificació familiar: vasectomia i lligadura de trompes.
 • Làser per al tractament de la hipertròfia benigna de pròstata.

Cirurgia dels defectes de la refracció (miopia, hipermetropia, astigmatisme)

Cobertura del 100% a les clíniques i centres que formen part del Quadre Facultatiu i de Serveis Assistencials concertats per la Mútua o reembossament del 80% de les despeses en cas d'elecció d'un centre o d'un metge fora del quadre quan el defecte iguala o supera les 5 diòptries.

Preus especials per a mutualistes amb defecte inferior a les 5 diòptries.

Assistència Extrahospitalària o Ambulatòria

Cobertura del 100% a les clíniques i centres que formen part del Quadre Facultatiu i de Serveis Assistencials concertats per la Mútua o reembossament del 80% de les despeses en cas d'elecció d'un centre o d'un metge fora del quadre per:

 • Les visites en règim ambulatori per:
  • metge de capçalera, pediatra i qualsevol altra especialitat mèdica o quirúrgic
  • psicologia clínica diagnòstica (amb un màxim de 24 visites l'any)
 • Exploracions radiològiques, analítiques, medicina nuclear i qualsevol altra exploració complementària.
 • Servei d'infermeria en consultori i a domicili.
 • Podologia:
 • 12 sessions de quiropòdia a l'any
 • cobertura il·limitada per a pacients amb peu diabètic
 • Reproducció assistida: 2 intents d'inseminació artificial i 2 intents de fecundació in vitro o per ICSI quan es compleixin els requisits determinats en el reglament de la secció. Els assegurats que no compleixin aquests requisits podran accedir a aquestes prestacions a preus especials en els centres autoritzats a l'efecte, a través dels serveis complementaris que els ofereix la Mútua.
 • Tractaments en règim ambulatori:
 • quimioteràpia i radioteràpia oncològiques (inclou els citostàtics i els antiemètics i protectors gàstrics en règim ambulatori)
 • logopèdia i foniatria
 • rehabilitació funcional (90 sessions a l'any)
 • Ozonoteràpia: cobertura dels tractaments d'ozonoteràpia en cas d'hèrnia discal i espondilitis anquilopoiètica. Preus especials per a la resta de tractaments.
 • Visites i tractaments a preus especials per:
  • Acupuntura, homeopatia, medicina natural. En el cas de l'acupuntura, reemborsament del 100% per pacients amb lumbàlgia crònica de més de dos anys de duració.
  • Tractament psicoteràpic (teràpies individuals, de parella, familiar o de grup).
  • Tractaments d'ortosis i plantilles podològiques.

Assistència d'urgències

Cobertura del 100% a les clíniques i centres que formen part del Quadre Facultatiu i de Serveis Assistencials concertats per la Mútua o reembossament del 80% de les despeses en cas d'elecció d'un centre o d'un metge fora del quadre per:

 • Assistència sanitària d'urgències, tant hospitalàries com ambulatòries.
 • Assistència mèdica i d'infermeria a domicili, en cas d'urgència.
 • Servei telefònic d'urgències i consultes les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.
 • Trasllat en ambulància o altres vehicles medicalitzats dins de Catalunya, Balears i Andorra, en cas d'urgència.
 • Assistència en viatge a Espanya i a tot el món.

Teleconsulta

Teleconsulta mèdica, pediàtrica i psicològica tots els dies de l'any.

Pròtesis

Garanteix el 100% de cobertura, sense necessitat d'avançar diners, si la compra de la pròtesis es tramita a través de la Mútua o el reembossament del 90% del cost (fins un màxim determinat per barem) en la resta de casos. La cobertura contempla:

 • Tot tipus de pròtesis d'implantació interna, material d'osteosíntesi i osteotaxi.
 • Audiopròtesis, aparells de fonació i cadires de rodes per a discapacitats.
 • Costos derivats del processament i la preservació de teixits i òrgans humans.

Odontologia

Cobertura del 100% a les clíniques i centres que formen part del Quadre Facultatiu i de Serveis Assistencials concertats per la Mútua o reembossament del 80% de les despeses en cas d'elecció d'un centre o d'un metge fora del quadre per:

 • Odontologia bàsica: visites, extraccions i radiologia.
 • Dues higienes dentals a l'any.
 • Preus especials (franquiciats) per a odontologia conservadora i periodontal.

Assistència en viatge fora de Catalunya i a l'estranger

 • Trasllat a un centre hospitalari o al domicili, en cas d'urgència.
 • Repatriació en cas de defunció.
 • Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques (prescrites pel metge) i d'hospitalització a l'estranger, amb un límit de 12.000 euros.
 • Més informació.

Ajudes visuals

Reembossament de les despeses corresponents a les ulleres o a les lents de contacte fins a un màxim determinat pel barem.

Revisió ambulatòria multifàsica de medicina preventiva

Cobertura d'una revisió multifàsica de medicina preventiva anual, quan aquesta sigui aconsellable, en centres autoritzats, o reembossament del 50% del cost fins a un màxim determinat pel barem quan es realitzi en centres no concertats a tal efecte.

Consulta de segona opinió

La Mútua posarà a disposició de l'associat o del metge que el tracta la infraestructura necessària per efectuar consulta amb un expert del quadre de consultors seleccionats per la Mútua, tant sobre el diagnòstic com sobre les possibles alternatives de tractament.

Curs de preparació per al part

Cobertura del curs de preparació per al part en centres concertats.

Revisió mèdica per al carnet de conduir

Cobertura econòmica de la revisió mèdica necessària per a l'obtenció del carnet de conduir, en les categories de vehicles A i B.

Garantia de cobertura de prestacions

Cobertura del 100% de les quotes durant 1 any als fills menors de 18 anys en cas de mort d'un dels progenitors mutualistes, sempre que l'altre progenitor estigui també afiliat a la secció i continuï d'alta. En cas d'afiliació inicial dels fills i un sol progenitor es donarà la mateixa cobertura en cas de mort d'aquest últim.


La informació continguda en aquesta pàgina és únicament orientativa; la regulació concreta de cada assegurança i, per tant, amb plena validesa jurídica, és l'establerta en les condicions generals i particulars establertes per a cada assegurança.

Condicions: 

Límits de reembossament

NÚMERO MÀXIM DE SESSIONS O TRACTAMENTS PER PERSONA PROTEGIDA I ANY

A-S Global 150.000 i A-S Global 300.000

 • Visites de psicologia clínica: 24
 • Sessions de rehabilitació funcional: 90
 • Sessions de logopèdia: 90
 • Sessions de quiropòdia (1): 12
 • Sessions d'higiene dental: 2

Límits d'assistència per a serveis fora del quadre

NÚMERO MÀXIM DE SESSIONS O TRACTAMENTS PER PERSONA PROTEGIDA I ANY

A-S Global 300.000

 • Visites de psicologia clínica 24
 • Sessions de rehabilitació funcional: 90
 • Sessions de logopèdia: 90
 • Sessions de quiropòdia (1): 12
 • Sessions d'higiene dental: 2

QUANTITATS MÀXIMES REEMBORSABLES

 • En concepte d´assistència sanitària prestada per serveis aliens a la Mútua (per persona protegida i any): 300.000 €
 • Per despeses hospitalàries (per persona protegida i any) 250.000 €
 • Per estada mèdica o psiquiàtrica (2): 650 €
 • Per estada quirúrgica (2): 650 €
 • Per estada en UVI o UCI (2): 1.300 €
 • Per despeses quiròfan (3): 4.000 €
 • Per honoraris mèdics per intervenció quirúrgica (4): 12.000 €
 • Per part normal: 5.000 €
 • Per cesària:  5.000 €
 • Per despeses extrahospitalàries (per persona protegida i any ): 50.000 €
 • Per cada visita de medicina general:  100 €
 • Per cada visita de psicologia clínica:  100 €
 • Per cada visita de la resta d'especialitats: 250 €
 • Per visites de psicòlogia clínica (per persona protegida i any, incloent els tests diagnòstics): 1.500 €
 • Per visites de psiquiatria (per persona protegida i any, incloent els tests diagnòstics i tractaments en consulta): 3.000 €
 • Per sessions de rehabilitació (per persona protegida i any): 3.500 €
 • Per exploracions complementàries i tractaments ambulatoris (rehabilitació, quimioteràpia, radioteràpia, etc.): 50.000 €
 • Per revisió ambulatòria multifàsica de medicina preventiva (per persona protegida i any): 600 €
 • Per ajudes visuals (per persona protegida i any): 300 €
 • Per cada visita d’acupuntura, sempre que tinguin per objecte el tractament de lumbàlgies cròniques de més de dos anys d’evolució: 100 €

A-S Global 150.000

 • Visites de psicologia clínica 24
 • Sessions de rehabilitació funcional: 90
 • Sessions de logopèdia: 90
 • Sessions de quiropòdia (1): 12
 • Sessions d'higiene dental: 2

QUANTITATS MÀXIMES REEMBORSABLES

En concepte d´assistència sanitària prestada per serveis aliens a la Mútua (per persona protegida i any): 150.000 €

 • Per despeses hospitalàries (per persona protegida i any): 120.000 €
 • Per estada mèdica o psiquiàtrica (2): 325 €
 • Per estada quirúrgica (2): 325 €
 • Per estada en UVI o UCI (2): 650 €
 • Per despeses quiròfan (3): 2.000 €
 • Per honoraris mèdics per intervenció quirúrgica (4): 6.000 €
 • Per part normal: 3.500 €
 • Per cesària: 3.500 €
 • Per despeses extrahospitalàries (per persona protegida i any ): 30.000 €
 • Per cada visita de medicina general: 70 €
 • Per cada visita de psicologia clínica: 70 €
 • Per cada visita de la resta d'especialitats: 125 €
 • Per visites de psicòlogia clínica (per persona protegida i any, incloent els tests diagnòstics): 750 €
 • Per visites de psiquiatria (per persona protegida i any, incloent els tests diagnòstics i tractaments en consulta): 1.500 €
 • Per sessions de rehabilitació (per persona protegida i any): 1.750 €
 • Per exploracions complementàries i tractaments ambulatoris (rehabilitació, quimioteràpia, radioteràpia, etc.): 30.000 €
 • Per revisió ambulatòria multifàsica de medicina preventiva (per persona protegida i any): 300 €
 • Per ajudes visuals (per persona protegida i any): 175 €
 • Per cada visita d’acupuntura, sempre que tinguin per objecte el tractament de lumbàlgies cròniques de més de dos anys d’evolució: 80 €

(1) Es podran autoritzar més sessions si són prescrites pel metge responsable del pacient. En els casos de peu diabètic, medicament prescrit, sessions il•limitades.

(2) Inclou tots els conceptes excepte despeses de quiròfan i honoraris mèdics de les intervencions quirúrgiques.

(3) Inclou totes les despeses de quiròfan excepte honoraris mèdics de les intervencions quirúrgiques.

(4) Inclou tot tipus d'honoraris de les intervencions quirúrgiques.

Carències

 • Assistència d'Urgències: Assistència immediata
 • Hospitalitzacions o intervencions quirúrgiques programades: Assistència immediata
 • Visites, analítiques i radiologia bàsica: Assistència immediata
 • Prestacions autoritzables d'assistència extrahospitalària: Assistencia immediata
 • Vasectomia o esterilització tubàrica: 12 mesos
 • Part i prestacions d'embaràs autoritzables: 10 mesos
 • Ajudes visuals: 10 mesos
 • Visita ambulatòria preventiva: 10 mesos
 • Reproducció assistida: 6 anys
 • Consulta de segona opinió: 10 mesos

Franquícies

Les franquícies són per cada acte mèdic principal o complementari. Consulti la relació de les franquícies generals.

Exclusions

 • Qualsevol patologia prèvia adquirida abans de ser d’alta a la Mútua.
 • Qualsevol tractament d’estètica.
 • Els trasplantaments d’òrgans vitals (s’inclou el trasplantament de còrnia i medul•la).
 • La implantació d’una pròtesi derivada d’una patologia existent abans de l’afiliació.
 • Totes les proves i tractaments autoritzables realitzats per consulta externa que siguin derivats d’una patologia adquirida abans de l’afiliació. Les visites de control derivades d’aquesta patologia no estaran excloses.

Contractació

Els efectes de la cobertura comencen a partir del dia 1 del mes següent que s’ha fet la inscripció.

Cal omplir un qüestionari de salut, i si és necessari sotmetre’s a una revisió mèdica.

L'assegurança té per objecte cobrir les despeses derivades de l'assistència coberta, que és practicada pels centres i professionals concertats per la Mútua General de Catalunya, sobre els quals recau exclusivament la responsabilitat derivada dels seus actes.


La informació continguda en aquesta pàgina és únicament orientativa; la regulació concreta de cada assegurança i, per tant, amb plena validesa jurídica, és l'establerta en les condicions generals i particulars establertes per a cada assegurança.

Quadre mèdic: 

Consulti el quadre mèdic més ampli de Catalunya i Balears: Inclou els centres de més prestigi i els professionals de renom que hi treballen. No obstant, si el centre o facultatiu del seu interès no apareix en el resultats de cerca, amb A-S Global pot visitar-se igualment i rebre el reembossament del 80% de les despeses.

Recordi que si vosté ja és mutualista pot fer una consulta del quadre corresponent a la seva assegurança, amb més detall i informació, a l'Oficina virtual.

Preu: 

Calculi el preu de l'assegurança A-S Global per a vostè, o la seva família, trucant al telèfon 93 414 36 00 o fent servir el formulari de contacte.

Un agent es posarà en contacte amb vostè per informar-lo de les ofertes vigents i fer-li un pressupost a la seva mida, sense cap compromís.

Cercar per localitat
Cerca pel nom